Dạy con

 Hai bà mẹ nói chuyện về cách dạy dỗ con cái.
 * Ba đứa con trai của tôi chúng liên kết với nhau – bà thứ nhất nói – khi một đứa có lỗi, những đứa còn lại tìm cách giấu giếm.
 * Vậy làm sao chị tìm ra đứa nào để phạt ?
 * Không khó lắm. Khi một đứa có lỗi, tôi cho ba đứa vào giường ngủ mà không cho ăn tối, rồi sáng hôm sau tôi phạt đứa có mắt bị bầm đen.
 
 
 —————
 Khách hàng bao giờ cũng đúng
 
 Anh nhân viên mới tuyển được chủ cửa hàng dặn:
 * Anh phải tâm niệm một điều là “lúc nào khách hàng cũng đúng”.
 * Thưa ông vâng.
 Anh ta đi phục vụ. Khách hàng gọi anh ta lại, nói câu gì đó. Anh lễ phép trả lời. Khi vào trong quầy, chủ hỏi về câu chuyện của anh và khách. Anh cho biết:
 * Ông khách bảo: Cửa hàng này bán quá đắt. Chém ngọt một cách tàn bạo!
 * Anh trả lời thế nào?
 * Thưa. Khách hàng lúc nào cũng đúng!

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »