Đi ăn CÁ THU KHO RIỀNG ở Nhà Hàng HƯƠNG ĐỒNG CỎ NỘI (#7)

MC VIỆT THẢO- CBL (621)- Đi ăn CÁ THU KHO RIỀNG ở Nhà Hàng HƯƠNG ĐỒNG CỎ NỘI- DEC 15, 2017 (video:  MC VIỆT THẢO)

Thực đơn:
_ Chả Giò Hải Sản.
_ Sò Lông nướng mở hành.
_ Sò Điệp nướng Bơ tỏi.
_ Canh sườn dưa cải chua.
_ Cá Thu kho riềng.
 Nhà hàng Hương Đồng Cỏ Nội.
Vietnamese Restaurant
10451 Bolsa Ave, Ste 101, Westminster, CA 92683

Save on your hotel - hotelscombined.com
Translate »