Diễm Sương — Liên Khúc Techno

Nửa Vầng Trăng, Về Đây Em, and Tàn Tro — LIVE — HD (High Def) – Diễm Sương – The Bees Band – Meskwaki Bingo Casino Hotel, Tama, Iowa USA (Video: Sky World, Inc.) 

Share this:
Translate »