Diễm Sương – Lời Thề Xưa

(Video: Thuy Nga)  Diễm Sương – Lời Thề Xưa (Lời Việt: Nhật Ngân)  Paris By Night 120 – Còn Chút Gì Để Nhớ

Share this:
Translate »