Things to do in Dubai | Top 10 Must Visit Places in Dubai | Dubai, UAE (Video: Traveller Passport)

====================

Dubai là một thành phố và đồng thời là một trong bảy tiểu vương quốc của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nằm ở phía Nam của vịnh Ba Tư thuộc bán đảo Ả Rập. Trong cả nước, Dubai là tiểu vương quốc có dân số đông nhất và diện tích lớn đứng nhì sau Abu Dhabi.
(Video: Vũ Khắc Tiệp Official)

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »