Dự ngôn của Lưu Bá Ôn

6 Dec 2017: Chấn động! Lưu Bá Ôn dự đoán về đại kiếp nạn toàn cầu (Video: Mysterious TV) 

 

Dự ngôn của Lưu Bá Ôn trên bia đá tại núi Thái Bạch, tỉnh Thiểm Tây

Dự ngôn 
“Trời có mắt, Đất có mắt, người người cũng có một đôi mắt”.
“Trời cũng lật, Đất cũng lật, ung dung tự tại vui cười như không”.
“Người nghèo một vạn lưu một ngàn, người giàu một vạn lưu hai ba.
Giàu nghèo nếu không hồi tâm chuyển ý, nhìn xem ngày chết ở trước mắt.
Đất bằng không có ngũ cốc trồng, thận trọng bốn phía sạch bóng người
Nếu hỏi ôn dịch khi nào xuất hiện, nên xem từ tháng 9 đến tháng 10 mùa Đông”.
“Người làm việc thiện thì được thấy, kẻ làm việc ác không được xem,
Trên đời có người làm việc Đại Thiện, mau chóng viết ra và truyền bốn phương,
Người giàu thì chi tiền mua truyền tặng, người nghèo thì sao chép truyền cho thiên hạ,
Viết một tờ miễn một nạn, viết mười tờ có thể bảo toàn,
Nếu như nhìn thấy không truyền đi, một nhà lớn nhỏ chịu tội lỗi”.
“Có người nhìn thấu mọi sự việc, tiêu dao khoái lạc là Thần Tiên”.
“Gặp phải kiếp này chưa phải hết, vẫn còn mười nỗi lo ở trước mặt,
Nỗi lo thứ nhất là thiên hạ loạn khắp nơi, nỗi lo thứ hai là khắp Đông Tây người đói chết,
Nỗi lo thứ ba là hồ rộng gặp đại nạn, nỗi lo thứ tư là các tỉnh có giặc giã,
Nỗi lo thứ năm là nhân dân không yên ổn, nỗi lo thứ sáu là thời gian giữa tháng Chín và tháng Mười mùa Đông,
Nỗi lo thứ bảy là có cơm không có người ăn, nỗi lo thứ tám là có áo không có người mặc,
Nỗi lo thứ chín là thi thể không người liệm, nỗi lo thứ mười là khó qua năm năm Hợi Tý
Nếu như qua được đại kiếp số, mới được tính là thần tiên trong thế gian”.
Lưu Bá Ôn


Lưu Bá Ôn là ai?
Ông đã có dự đoán như thế nào về đại kiếp nạn và giải thích những hiện tượng thiên tai liên tiếp của chúng ta hiện nay?

Lưu Cơ tên thường gọi là Lưu Bá Ôn (1311 -1375) là nhà văn, nhà thơ, Tể tướng khai quốc công thần triều Minh. Ông là người từng phụ tá Chu Nguyên Chương giành lấy thiên hạ, kiến lập triều Minh. Lưu Bá Ôn tính tình khoáng đạt chính trực, liêm khiết phụng sự việc công, không chỉ là một vị tướng trong triều, mà còn là một cao nhân đắc Đạo, đã vì hậu thế mà lưu lại rất nhiều dự ngôn, bao gồm dự ngôn “Thiêu Bính Ca” được nhiều người biết.

Dự ngôn của ông được người đời sau nghiệm chứng, và cho đến tận hiện tại, phàm là sự việc đã xảy ra thì đều vô cùng chuẩn xác.

Dự ngôn của Lưu Bá Ôn trên bia đá tại núi Thái Bạch, tỉnh Thiểm Tây là sau một trận địa chấn mà lộ ra ngoài, nói với người ta cảnh tượng đáng sợ về những sự việc có liên quan đến đại kiếp nạn thời mạt kiếp. Trong dự ngôn trên bia đá này, Lưu Bá Ôn đã thấy được đại kiếp nạn sẽ phát sinh trong tương lai, đồng thời khuyên bảo thế nhân cách thoát hiểm như thế nào. Thiên cơ đã hiển lộ, chỉ còn xem người đời đối đãi như thế nào.

Share this:
Translate »