(Video: VIVA Network ) Rơi nước mắt trước chuyện đời của Khánh Thi:hạnh phúc, khổ đau đủ cả. Khánh Thi tên thật là Khánh Thi (sinh năm 1984) là một kiện tướng nữ hoàng Dance Sport.

Share this:
@ 2020 TN InfoWay