Giải mã tình yêu dưới góc nhìn của khoa học bằng cách đi sâu vào các phản ứng sinh hóa trong cơ thể khi chúng ta yêu từ đó có thể giải thích được vì sao lại có những cảm giác ham muốn, quyến luyến hay có những cử chỉ đặc biệt khi gặp người trong mộng.

[Lưu ý​: Bấm vào các hình ảnh phóng to]Infographic sau đây sẽ cho chúng ta một cái nhìn rõ ràng:

1. Ham muốn và ham muốn tình dục (cũng như đi tìm bạn đời hay ham muốn duy trì nòi giống trong tiềm thức. Bởi con người mong muốn bất tử hay kéo dài sự sống. Con cái chính là "sự sống tiếp nối".)

OESTOGEN + TESTOSTERONE = Ham muốn tình dục


 

2. Sức hấp dẫn

Norepinephrine + Dopamine + Serotonin(giảm nồng độ) = Sức hấp dẫn – tạo ra cảm giác yêu thương ai đó va DÀNH THỜI GIAN nhiều cho người mình yêu thương hay mình quan tâm.


 

3. Sự quyến luyến

OXYTOCIN (hormone tình yêu) + OASOPRESSIN = gắn bó lâu dài giữa nam và nữ yêu nhau. Nồng độ tăng khi cưc khoái.


 

4. Phản ứng sinh lý khi bị thu hút

Nếu bạn bị thu hút bởi ai đó, bạn sẽ cảm giác : 

a. Con ngươi dãn ra

b. Đổ mồ hôi

c. Tăng nhịp thở

d. Tăng nhịp tim 


 

5. Tác dụng phụ

a. Ăn không ngon

b. Ngủ không yêu

c. Tăng sự lo âu


 

6. Khía cạnh sinh lý tình yêu yêu

a. Chiếc cầu tình yêu (kích thích tình dục)

b. Hiệu ứng chỉ cần tiếp xúc (gặp gỡ thường xuyên)

c. Được – Mất . Con được thường được hấp dẫn bởi những thứ khó sở hữu

d. Thu hút bởi sắc đẹp (đẹp mới có nhiều người yêu)

e. Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu (thu hút bởi người giống nhau cùng quan niệm, cùng tính cách, mức độ đẹp xấu)


 

7. Ngôn ngữ cơ thể

a. Sự bắt chước

b. Vị trí đôi chân

c. Nghiên đầu

d. Tiếp xúc bằng mắt

 


 

 

Theo Tình yêu

Share this:
@ 2020 TN InfoWay