Giám đốc nói với thư ký:
– Ông kế toán trưởng luôn kêu ca với anh rằng em đến sở bao giờ cũng mặc váy quá ngắn và áo xẻ cổ quá sâu, khiến ông ta không sao tập trung làm việc được. Không thể để tình trạng này kéo dài, từ ngày mai phải… đuổi việc ông ta.

Thời đại Internet
Bố nói với người con:
– Nay con đã 18 tuổi, đã đến lúc bố con mình phải bàn bạc 1 tí về vấn đề sinh lý nam nữ để con chuẩn bị vào đời sau nàỵ
Con:
– Phải đó bố. Cái gì bố không biết, bố hỏi, con cắt nghĩa cho bố nghe…

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »