(12/04/2019)

Tòa Hiến pháp của Hàn Quốc đảo ngược lệnh cấm phá thai áp dụng tại quốc gia này 65 năm qua. Trong phán quyết lịch sử loan báo hôm 11/4, tòa tuyên rằng lệnh cấm phá thai giới hạn quyền tự quyết của phụ nữ một cách vi hiến.

Share this: