Mới đây, kính viễn vọng Hubble, NASA bất ngờ phát hiện một hành tinh ngoại lai mới có tên khoa học là hành tinh K2-263b quay quanh một ngôi sao nhỏ hơn Mặt trời (nặng chỉ bằng 0,86 lần khối lượng Mặt trời) và nằm cách xa 536 năm ánh sáng. Hình dạng, bề mặt của nó rất giống với sao Hải vương.

Ngoài ra, hành tinh này có khối lượng gấp 14,8 lần khối lượng Trái đất và do đó mật độ vật chất khoảng 5,6 gram trên mỗi cm3 (trong khi đó mật độ trung bình của Trái đất là 5,51 gram trên mỗi cm khối).

Các nhà khoa học kết luận rằng, hành tinh K2-263b rất có thể chứa một lượng băng lớn kèm nhiều sắt, niken, magiê, silicon, oxy, carbon và nitơ hóa rắn tồn tại trên và bên dưới bề mặt.

(Theo Khám phá 31.12.2018)

Share this:
@ 2020 TN InfoWay
Translate »