Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân đã chuẩn bị gì cho hành trình Hoa Hậu Hoàn Vũ 2020

(Video: Pageant Videos by Tay) 13 Jan 2021

 

Miss Universe 2020 – Mock pageant – Full show (Video: Heading To Miss USA) 10 Feb 2021

 

 

Share this:
Translate »