Cảnh sát Hong Kong ngày 12/6 bắn hơi cay trong cuộc đụng độ với người biểu tình, những người đã tập trung bên ngoài trụ sở chính phủ để phản đối một dự luật dẫn độ.

Share this: