(Video: Học Nấu Ăn) 1. Nước + 2. Chanh + 3. Để nóng 3 phút trong lò vi sóng + 4. Chùi lò.

Share this: