Hướng dẫn tách người hay thay phông tách nền bằng Paint | How to change the background of an image in paint(easy)

Trên desktop dùng paint: Cách tách người hay thay phông tách nền bằng Paint

Xem VIDEO:

How to change the background of an image in paint(easy) (Video: bharathwaaj474)

 

Cách Tách Nền Ảnh trên điện thoại trong 30 giây 

STEP 1: Tải ứng dụng : remove.bg vào máy điện thoại bạn [xem video hướng dẫn]
STEP 2: Dùng ứng dụng canva (hay editor hình ảnh nào bạn thích) đem hình bạn vừa tách ra [step 1] vào phong hình mới.

(VIDEO: I'm Hán Quang Dự)

Save on your hotel - hotelscombined.com
Translate »