Hướng dẫn thu âm trên điện thoại [sử dụng iKara hay N-Track Studio]

Bạn chọn 1 trong 2 cách 

1/iKara (tải ứng dụng iKara), theo hướng dẫn
Hướng dẫn thu âm hay như ca sĩ trên điện thoại  (Video: MèoMun Vlog)

 

hay 

Sử dụng N-Track Studio

2/ N-Track Studio #1 | Hướng dẫn sử dụng cơ bản (Video: Bee)

Save on your hotel - hotelscombined.com
Translate »