Shopping  | Save Money | Featured Promotions: click here

===============================================================

Tham khảo sách của tác giả Charles Duhigg "Sức mạnh của thói quen". NEW YORK TIMES BESTSELLER.

The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business
NEW YORK TIMES BESTSELLER • The perfect graduation gift, this instant classic explores how we can change our lives by changing our habits.
Details

==========================

Books:

The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business
NEW YORK TIMES BESTSELLER • The perfect graduation gift, this instant classic explores how we can change our lives by changing our habits.
Details

 

The Happiness Equation

About the Author

Neil Pasricha is the New York Times–bestselling author of The Happiness Equation and the Book of Awesome series, which has been published in ten countries, spent more than five years on bestsellers lists, and sold more than a million copies. Pasricha is a Harvard MBA, one of the most popular TED speakers of all time, and founder of the Institute for Global Happiness. He has dedicated the past fifteen years of his life to developing leaders—creating global programs inside the world’s largest companies and speaking to hundreds of thousands of people around the world. He lives in Toronto with his wife and son.

 

===========

Hướng dẫn mua hàng trên mạng :


Tìm kiếm – niềm vui mua sắm trên mạng Online nhiều chọn lựa: 

Bấm vào đây  | TN Shopping:

3 điểm chính cần ghi nhớ:

1. Có crédit card giành riêng mua sắm (limit giới hạn khoảng nhỏ, sau này tăng lên khi cần). 

2. Máy computer được Protect – LUÔN LUÔN có chương trình Anti-Virus/Anti-Spyware trong máy (máy của Quý vị báo không có Spyware/Malware hay không có Virus trong máy).

3. Uy tín trên hết trong kinh doanh trên mạng hay trong bất cứ kinh doanh nào. Mua sắm điền crédit card bất cứ trang mạng nào, nên quan sát và biết trang mạng mua sắm tồn tại nhiều năm và có uy tín hay đọc các phần bình luận reviews..v.v..)., khi mua sắm trang mạng này phải có chữ httpS:// . 

(lưu ý chữ S  nghĩa Security – an toàn bảo mật). Những trang Web trả bằng Credit Card hay bằng PayPal, nếu không có Account PayPal, có thể trả bằng Credit Card. Nên thường xuyên theo dõi chi tiêu Credit Card.

Người mới bắt đầu mua hàng trên mạng nên mua số tiền nhỏ, sau này rành và quen, tì​m mua hàng bất cứ giá nào, sản phẩm nhẹ hay nặng ký cũng gởi tới tận nhà.

(Theo Xa Lộ Thời Nay)

 

 

Share this: