>>Shopping Network: TNShopping.net

 

===============================================================

Hệ thống mua sắm TNShopping

Hướng dẫn mua hàng trên mạng :


Mua sắm trong hệ thống TNShopping với giá tốt nhất, nhiều mặt hàng gởi tới tận nhà, tiết kiệm thời gian – những mặt hàng được nhiều người yêu thích (hay Recommendations/Amazon's Choice/Best Sellers/Save Money).  

>>Shopping Network (TNShopping.net)

3 điểm chính cần ghi nhớ:

1. Có crédit card giành riêng mua sắm (limit giới hạn khoảng tiền nhỏ, sau này tăng lên khi cần). Nên tìm hiểu thêm mỗi nhà cung cấp Crédit Card về dịch vụ Purchase Protection. 

BẢO VỆ Credit Card phòng tránh gian lận – Lưu ý nhắc nhở : Người dùng không để lộ thông tin thẻ, tiết lộ mật khẩu, cho người khác mượn thẻ & thường xuyên theo dõi chi tiêu Credit Card.

2. Máy computer hay smartphone điện thoại di động được Protect – LUÔN LUÔN có chương trình Anti-Virus/Anti-Spyware trong máy (máy của Quý vị báo không có Spyware/Malware hay không có Virus trong máy).

3. Uy tín trên hết trong kinh doanh trên mạng hay trong bất cứ kinh doanh nào. Mua sắm điền crédit card bất cứ trang mạng nào, nên quan sát và biết trang mạng mua sắm tồn tại nhiều năm và có uy tín hay đọc các phần bình luận reviews..v.v..)., khi mua sắm trang mạng này phải có chữ httpS:// . 

(lưu ý chữ S  nghĩa Security – an toàn bảo mật). Những trang Web trả bằng Credit Card hay bằng PayPal, nếu không có Account PayPal, có thể trả bằng Credit Card.)

(Theo Xa Lộ Thời Nay)

 

 

Share this: