Jang Ye-won

Jang Ye Won là một phát thanh viên Hàn Quốc. Cô sinh ngày 14 tháng 7 năm 1990 và ra mắt với tư cách là phát thanh viên vào năm 2013. Là một phát thanh viên của SBS, cô đã đưa tin về các sự kiện toàn cầu lớn, bao gồm FIFA World Cup 2014 ở Brazil. Cô cũng đã tổ chức một số chương trình tạp kỹ, bao gồm cả BTS Variety Chronicles (2019).[Rakuten Viki]

Share this:
Translate »