(Video: Khoa Pug)

 

Mũi Hảo Vọng (Nam Phi) – Chim Cánh Cụt Nam Cực (Video: Khoa Pug)

Share this:
@ 2020 TN InfoWay