Khánh Ly & Elvis Phương – Niệm Khúc Cuối (Ngô Thụy Miên)

(Video: Thuy Nga) Paris By Night 94 – 25th Anniversary

Share this:
Translate »