Phần Nào Trên Khuôn Mặt Quyết Định Cuộc Đời Sướng Khổ Của Bạn | Xem tướng | Nhân Quả

Thiên đình (hồi trẻ dưới 30): Môi trường quan trọng: ba mẹ làm gương, giáo dục tốt, xung quanh tốt và CHÍNH BẢN THÂN cố gắng trong môi trường, hoàn cảnh. Nếu gặp môi trường, hoàn xảnh xấu có thể dọn nhà qua nơi khác. Nếu gặp môi trường tốt sẽ giúp nhiều cho trẻ. Trẻ gặp ba mẹ biết cách giáo dục, bạn bè tốt, giáo dục tốt, môi trường tốt, trẻ sẽ phát triển tốt.
Trung đình: CHỦ ĐỘNG GIEO NHÂN trong vòng 30 năm (từ 31 tới 50 tuổi – con số có thể xê dịch). Sự nghiệp, Gia đình vv..
Hạ đình: Hậu vận (quả) do nhân gieo ở 2 giai đoạn đầu trên 1. Hưởng phước con cái (hay không được hưởng phước) 2. An nhiên tự tại

Xem tướng như xem tâm, nhìn vào Nhân Quả. Những kết quả đạt được sau 20, 30 năm cố gắng rèn luyện, đức tính, trí tuệ, kiến thức, hiểu biết xây dựng gia đình hạnh phúc, kỹ năng, công việc, sự nghiệp.v.v.

 

Phần Nào Trên Khuôn Mặt Quyết Định Cuộc Đời Sướng Khổ Của Bạn (Video: Trần Việt Quân) Đúng 90%

Share this:
Translate »