KIẾP NGỌC TRAI

(Hoàng Xuân Thảo)

Hấp tinh trời, khí biển

Ngậm cát, nuốt bọt bèo

Mở lòng cho dao cứa

Trai…nhả ngọc…người đeo!

 

Em, mỗi khi làm dáng

Óng ả chuỗi hạt trai

Có nghe chăng tiếng sóng?

Biển thương trai bùi ngùi!

 

Em, bông hồng hàm tiêú

Hớp hồn bướm lượn bay

Đám chim xanh ríu rít

Bay vờn quanh chào mời

 

Ta, có gì để tặng?

Hoa thơm : Hương rồi bay

Hay lời khen gỉa dối

Đường mật nghe bùi tai?

 

Ta có gì để tặng?

Công danh: mây nổi trôi

Thân rồi như bụi cát

Còn gì trên trần ai?

 

Ta còn gì để tặng?

Chẳng lẽ hai bàn tay?

Ta chẳng còn gì nữa

Đành mở lòng như trai…

 

 

Ta, có gì để tặng?

Hoa thơm: hương rồi bay

Lợi danh như mây nổi

Đành mở lòng…như trai…

Đành mở lòng…như trai…

Share this:
Translate »