Tác giả : Lời Kinh của Thánh Phanxico Assisi Phổ nhạc : Linh Mục Kim Long Ca sĩ : Phương Anh 

(Video: Phương Anh Bolero)

Share this:
@ 2020 TN InfoWay
Translate »