Lam Anh & Trần Thái Hòa | Chợt Nhớ

Music Box #17 | Lam Anh & Trần Thái Hòa | Chợt Nhớ 

1. Cõi Vắng (Diệu Hương) Trần Thái Hòa 3:21
2. Thà Rằng Chia Tay (Hoài An) Lam Anh 10:11
3. Chợt Nhớ (Nhật Trung) Lam Anh & Trần Thái Hòa 18:14
4. Loan Mắt Nhung (Huỳnh Anh) Trần Thái Hòa 28:13
5. Em Cũng Cần Một Bờ Vai (Đình Văn) Lam Anh 35:52
6. Nơi Ánh Sáng Quay Về (Tùng Châu, Hamlet Trương) Lam Anh & Trần Thái Hòa 43:30
7. Cô Đơn (Nguyễn Ánh 9) Lam Anh 51:23
8. Giáng Ngọc (Ngô Thụy Miên, thơ: Nguyên Sa) Trần Thái Hòa 58:17
9. LK Vũng Lầy Của Chúng Ta & Lời Gọi Chân Mây (Lê Uyên Phương) Lam Anh & Trần Thái Hòa 1:04:34

(Video: Thuy Nga)

Share this:
Translate »