LÀM NAIL THỜI CÔNG NGHỆ | A Robot Painted My Nails

Kim Minh chia sẻ. Nail thất thủ bây giờ có nguy cơ khó hơn vì công nghệ mới ra này chăng? (Vidie: Kim Minh USA)

 

A Robot Painted My Nails – Clockwork SF  (Video: Memosne) 5 Jun 2021

 

+

You can now get your nails painted by a robot (Video: KTLA 5) 1 Jun 2021

Share this:
Translate »