Làm Youtube kiếm bao nhiêu tiền một tháng ?

Theo Kim Tứ Đồ của Robert Kiyosaki – tác giả cuốn sách Cha Giàu Cha Nghèo
E = làm công (sáng 9 chiều 5 hay ít nhất 8 tiếng/ngày)
S = tự làm chủ
I = nhà đầu tư
B = doanh nghiệp(thuê nhân viên)
Nghề mới Youtuber = sáng tạo nội dung thuộc S tự làm chủ; nhưng vì mới khởi đầu khó khăn [cần nhiều tháng để có số lượng SUB = người đăng ký xem VIDEOS hay Vlog] vì vậy cần kèm theo 1 công việc khác (E) hay đầu tư (I) hay kinh doanh
…v.v. Tuy nhiên, bạn có thể chia sẻ trên Youtube [không xem Youtube là công việc chiếm nhiều thời gian].

Khoa Pug = Youtube + Doanh nghiệp (Thời điểm này 2018 Khoa Pug có 35 000 SUBS người đăng ký =>10 triệu đồng/tháng)( 1 ngày nếu sáng tạo nội dung 4,5 VIDEOS, SUBS người đăng ký lên nhanh)

Share this:
Translate »