LK. Một Lần Nữa Thôi | Nhạc sĩ: Trúc Hồ | Ca sĩ: Bảo Yến, Minh Thông, Khải Tuấn (ASIA 54) (Video: Asia Entertainment Official)

Share this: