Bà Liên Kiều, một phụ nữ Mỹ gốc Việt, vừa được Dân biểu Đảng Dân chủ Lou Correa, đại diện Địa hạt 46 ở Nam California, Hoa Kỳ, vinh danh là “Người Phụ nữ năm 2019” vào ngày 23/3 tại trường Đại học Chapman, Quận Orange, nhân “Tháng Lịch sử Phụ nữ.”

(28/03/2019 – VOA)

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »