(Video: Hạt Bụi Nhỏ)

Ngày nay, khoa học và tâm lý học ngày càng đề cao vai trò của trí thông minh cảm xúc đối với thành công của mỗi người. Vậy thì tại sao trí thông minh cảm xúc lại quan trọng như thế?

1. Lợi ích của trí thông minh cảm xúc:

Thứ 1: Trí thông minh cảm xúc giúp tăng hiệu suất làm việc.
Các nghiên cứu đã cho thấy trí thông minh cảm xúc quan trọng gấp đôi chuyên môn và kiến thức thuần túy trong việc tạo ra sự hoàn hảo..
Vd: Có 2 người có kĩ năng, trình độ như nhau nhưng người thứ nhất không biết quản lý cảm xúc, dễ bị cảm xúc nóng giận, chán nản chi phối, còn người thứ 2 thì biết cách quản lý cảm xúc hơn, ít khi nóng giận và chán nản hơn. Từ đó, hiệu suất làm việc của người thứ 2 cũng sẽ cao hơn người thứ 1.

Thứ 2: Trí thông minh cảm xúc giúp tăng năng lực lãnh đạo.
Các công trình nghiên cứu đã khẳng định rằng: Chỉ 25% các nhà lãnh đạo thành công có chỉ số IQ cao hơn trung bình, 75% số người còn lại chính là nhờ chỉ số EQ cao hơn người bình thường.

Thứ 3: Thông minh cảm xúc hạnh phúc hơn
Nghiên cứu của 2 nhà tâm lý học Moïra Mikolajczak và Dorota Szczygieł  đã cho thấy người có trí thông minh cảm xúc cao cũng có chỉ số hạnh phúc cao hơn người bình thường.
Vậy làm sao biết bản thân có trí thông minh cảm xúc hay chưa? Chúng ta có thể dựa vào những biểu hiện sau để tự đánh giá bản thân:

 2. Năm phần của trí thông minh cảm xúc
            1. Khả năng nhận thức bản thân: Tức là khả năng hiểu rõ về nguyên nhân và mục đích của những cảm xúc, suy nghĩ của bản thân. Đồng thời cũng là khả năng hiểu rõ những cảm xúc, hành động của bản thân sẽ ảnh hưởng tới người xung quanh như thế nào.
           2. Khả năng kiểm soát bản thân: Khả năng kiểm soát suy nghĩ, lời nói, hành động của bản thân dựa trên khả năng nhận thức bản thân. Người có khả năng kiểm soát bản thân tốt hiếm khi nào chửi mắng, nói nặng lời với người khác vì tức giận, hiếm khi nào đưa ra những quyết định cảm tính vội vàng, không giữ thành kiến hoặc cố tình làm tổn thương người khác.
           3. Khả năng tự tạo động lực: Biết cách suy nghĩ tích cực để tạo ra động lực làm việc nhằm đạt được mục tiêu.
           4. Khả năng cảm thông: Khả năng thấu hiểu cảm xúc, nhu cầu, ý muốn của người khác.
           5. Kỹ năng xã hội: Khả năng hỗ trợ, tạo ra động lực làm việc cho người khác, hợp tác với người khác và làm cầu nối cho nhiều người làm việc với nhau.
Trong 5 phần này thì khả năng cảm thông, thấu hiểu cảm xúc, nhu cầu của người khác là quan trọng nhất của trí thông minh cảm xúc.

3. Làm sao để tăng cường trí thông minh cảm xúc?

Share this:
@ 2020 TN InfoWay