Luận về sao Thiên Tướng

Vũ Tài Lục (Thiên Đồng soạn lại)
Thiên Tướng thuộc Nhâm Thủy, Nam đẩu tinh, hóa khí là Ấn, người xưa quan niệm như một vị quan trông coi về ấn tín, trong khi Thiên Cơ được coi làm mưu thần. Thiên Tướng và Thiên Cơ đều mang chung một khuyết điểm là thiếu khả năng lãnh đạo, nhưng lại khá hay giỏi về mặt phò tá. Trên căn bản Thiên Tướng khác Thiên Cơ ở chỗ: Thiên tướng tài về hành chánh, còn Thiên Cơ tài về tham mưu.

Thiên Tướng đắc thời làm to hay ở địa vị phó hay thứ. Tính tình Thiên Tướng cẩn trọng, ăn nói cẩn thận, làm việc chậm và kỹ, đối với người có thủy có chung, chịu đựng, gánh vác, thông minh và ưa giúp đỡ. Thiên Tướng ở địa vị lãnh tụ thường thất bại.

Thiên Tướng đứng cùng sao xấu biến ra xấu, đứng cùng sao tốt biến ra tốt. Luận về sao Thiên Tướng luôn luôn phải kết hợp với các sao khác, không thể tách riêng biệt ra để mà nói lên nhân cách của sao này. Tỉ dụ Tướng đi với Hóa Lộc hoặc Hóa Lộc xung chiếu là người rất quyến rũ đối với đàn bà con gái.

Tướng đi với Hoa Cái Đào Hoa đàn bà đẹp và lẳng. Tướng đi với Hồng Loan thì đẹp mà đoan chính lấy chồng sang. Tướng đứng cùng Liêm Trinh gặp Phụ Bật là thầy thuốc giỏi. Tướng đi với Khoa Hình Quyền cung Ngọ lẫy lừng về nghiệp võ.

Thiên Tướng giữ ấn tín dĩ nhiên chủ về quyền lực, quyền lực lớn nhỏ tùy thuộc các sao phụ tá nhiều hay ít. Quyền lực về mặt nào còn phải xem nó kết hợp với sao nào. Xin nhắc lại, quyền lực của Thiên Tướng chỉ là thứ quyền lực tương đương chứ không phải quyền lực lãnh đạo.

– Cùng với Tử Vi tại Thìn Tuất
– Cùng với Liêm Trinh ở Ngọ Tí
– Với Vũ Khúc ở Dần Thân
– Một mình ở Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi, Mão, Dậu

Về Tử Vi Thiên Tướng xin xem đoạn luận sao Tử Vi.
Về Thiên Tướng Liêm Trinh xin xem đoạn luận sao Liêm Trinh
Về sao Thiên Tướng Vũ Khúc xin xem đoạn luận sao Vũ Khúc

Còn Thiên Tướng độc tọa Sửu Mùi. Đóng Sửu hay Mùi thì cung Phối cũng là Liêm Tham hoặc Tỵ hoặc Hợi. Đóng Sửu gặp Tử Vi Phá Quân xung chiếu từ Mùi, đóng Mùi gặp Tử Phá xung chiếu từ Sửu.

Thiên Tướng trên bản chất là con người phấn đấu, cái sức xung phá của Tử Phá kế là mạnh, khiến chí tiến thủ của Thiên Tướng tăng cao. Nếu như được sự phù trợ của Tả Hữu Quyền Lộc mới thành công, đựơc sự phò trợ của Xương Khúc thành ra tài hoa vào lãnh vực văn nghệ hợp cách. Thiên Tướng Sửu Mùi không Tả Hữu, không Quyền Lộc, không Xương Khúc ắt là vất vả.

Thiên Tướng Sửu Mùi đường vợ con phiền não. Số nữ tự lo lấy thân không có phận được nhờ chồng. Thiên Tướng ở Tỵ với Hợi đứng một mình, cung xung chiếu là Vũ Khúc Phá Quân, nếu gặp các phụ tinh đẹp đẽ thì tay trắng dựng nên cơ đồ.

Thiên Tướng khi ở Tỵ Hợi tất Thê cung là Tử Tham Mão hay Dậu, nếu lấy vợ hay chồng hơn tuổi thì vợ mới đảm đang quán xuyến, chồng mới lo toàn. Trường hợp vợ hay chồng trẻ hơn thì nuôi chồng hay khổ vì vợ. Nhất là Tử tham ấy lại cặp với Đào hoa, Mộc Dục, Thiên Riêu, Thiên Hình.
Thiên Tướng Tỵ Hợi làm việc giỏi, quản thủ tiền bạc vững chắc, ham hưởng thụ, không phải con người có lý tưởng.

Có câu phú: “Tỵ Hợi Tướng Binh Ấn nhập ư Bính Nhâm nhân, quyền hành chấn động, vận hữu Lộc Quyền hao điệu tài sản vượng tăng” (Nghĩa là Thiên Tướng thủ Mệnh tại Tỵ Hợi mà người tuổi Bính Nhâm có Phục Binh, Quốc Ấn thì có quyền hành gặp vận Quyền Lộc, Song Hao hay Phá Quân đắc địa tất hoạch phát tiền tài). Qua câu phú trên cho thấy Thiên Tướng còn hợp với Quốc Ấn Phục Binh và Tướng Quân nữa.

Thiên Tướng độc thủ Mão hay Dậu. Tại Mão gặp Liêm Phá từ cung xung chiếu, Mão không phải đất miếu mà là đất hãm. Thiên Tướng Mão chí phấn đấu bền bỉ, nhưng thiếu tự tin, quá lo xa thành ra bảo thủ cầu an nên không tiến bộ, thường ít dám đương đầu với khó khăn, thảng hoặc khi gặp hiểm nguy không phải là tay quyền biến.

Thiên Tướng Dậu cũng thế, nếu như các vận đi tốt đẹp còn khả thủ, ngược bằng vận trình xấu thì rất phiền, cuộc đời vướng víu như kẻ mắc vào lưới. Thiên Tướng Mão Dậu thì Thê cung Tham Vũ ở Sửu hay Mùi. Cung này có nhiều phụ tinh tốt thì vợ tháo vát đảm lược, nếu như Thê cũng lại có cả Hỏa Tinh, Linh Tinh hoặc Hóa Quyền thì bà vợ nắm quyền hành tuyệt đối. Thê cung hội hợp luôn cả những dâm tinh hay Đào hoa tinh thì chính cống là Võ Đại Lang vậy (Trong Thủy Hử truyện Võ Đại Lang bị vợ Phan Kim Liên quanh năm suốt tháng đi với trai)

Người đời sau qua kinh nghiệm đưa ra một cách cục kể là hấp dẫn và đúng về Thiên Tướng đóng Mão cung như sau: “Tướng lâm chấn địa, Đào Hồng Tả Hữu Quyền Xương diện hoa vũ bá vận phùng Phá Đà Kình Kiếp Lã Bố do dâm mãn kiếp” (Nghĩa là Mệnh an tại Mão có Thiên Tướng thủ hội Đào Hồng Tả Hữu Quyền Xương mặt đẹp như ngọc, võ nghệ hơn người gặp vận Phá Đà Kình Kiếp như Lã Bố vì mê Điêu Thuyền mà phá hỏng đời mình)

Thiên Tướng rất hiểm nguy, nếu gặp Triệt án ngữ Mệnh cung

"Thiên Tướng Tuần Triệt trước miền
Khi lâm trận địa đầu liền phân thây"

Thiên Tướng ngộ Triệt dễ là số bất đắc kỳ tử, tuy nhiên phải phối hợp thêm các hung sát tinh khác mới rõ rệt. Thiên Tướng hoàn toàn không chịu Hỏa Tinh, Linh Tinh. Bị Hỏa Linh người thủ Mệnh Thiên Tướng dễ đứng đầu với tai nạn gây thương tích

Luận về Thiên Tướng, sách Đẩu Số Toàn Thư đưa ra hai câu đáng chú ý:

a. “Thiên Tướng, Tham Liêm Vũ Phá Dương Đà sát tẩu, sảo nghệ an thân” (Thiên Tướng gặp Tham Lang, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân và các sát tinh Kình Đà tấu hội thì giỏi tay nghề, tạo dựng cuộc đời an định)

b. “Phùng Phủ khán Tướng” (Có Thiên Phủ phải tìm Thiên Tướng, không thấy nói “Phùng Tướng khán Phủ”)

Câu a đã xong vì quá rõ ràng. Dưới đây chỉ bàn về câu b thôi. Gặp Phủ phải tìm Thiên Tướng ý chỉ rằng nếu Thiên Tướng hay đẹp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự tốt xấu của Thiên Phủ. Thiên Phủ thật ra không cần các sao đi theo thế tam hợp bằng sao Thiên Tướng như đã nói ngay từ đầu. Vậy thì ta cũng có thể nó: “Phùng Tướng khán Phủ”
Phủ bao giờ cũng đi với Tướng, đương nhiên theo cung cách an sao thì hễ đã có Tướng phải có Phủ đứng theo thế triều củng, hoặc tam hợp mà gặp nhau để ảnh hưởng lẫn nhau.

Nếu Thiên Tướng được hội hợp Thiên Phủ đứng với Hóa thì Thiên Tướng đắc lực hơn. Nhược bằng Thiên Phủ vốn không có Lộc đứng bên mà lại đi cùng các sát tinh thì Thiên Tướng cũng vì thế kém hẳn. Tại sao? Vì Thiên Phủ đứng với Sát tinh có nghĩa là kho rỗng, kho lộ tất nhiên phải gây phiền cho Thiên Tướng.

Về sao Thiên Tướng sách Tử Vi Đẩu Số còn đưa ra hai cách cục khác là: “Hình Kỵ hiệp Ấn” và “Tài Ấm hiệp Ấn”. Như đã biết, Thiên Tướng hóa khí là Ấn, và sao Thiên Lương là Ấm.Thiên Tướng đứng đầu, cung trước mặt phải là Thiên Lương, cung sau phải là Cự Môn.

Nếu như Cự Môn đi kèm với Hóa Lộc thì mới là “Tài Ấm hiệp Ấn” chủ về phú qúy. Trường hợp Thiên Tướng đóng ở Mão hay Dậu, Hóa Lộc đứng cùng Thiên Lương ở đằng trước thì không kể như Tài Âm hiệp.

Nếu Cự Môn đi kèm Hóa Kị thì lại biến ra Hình Kị hiệp Ấn cuộc đời sẽ phiền toái lận đận. Tại sao Thiên Lương biến thàn Hình? Đẩu Số Toàn Thư ghi rằng: “Thiên Lương là hình biến chi tinh”. Cứ thấy Kị đằng sau lập tức Thiên Lương chuyển ra Hình.

Trường hợp Thiên Tướng đằng trước Kình Dương, đằng sau Đà La cũng kể là Hình Kị hiệp Ấn, vì hóa khí của Kình Dương là Hình, hóa khí của Đà La là Kị.

Trường hợp Thiên Tướng với Vũ Khúc có Hóa Kị, hoặc đứng với Liêm Trinh có Hóa Kị, đằng trước Kình phía sau Đà thì lại thêm ra một cách cục khác gọi bằng “Kình Đà hiệp Kị” cách cục này còn ác liệt nữa, dễ vướng vào quan tụng, tai nạn, thăng trầm dữ dội. Kình Đà hiệp Kị chỉ thủ phận không nên đua chen mới yên.

Bàn sang câu: “Thiên Tướng chi tinh Nữ mệnh triền, tất đương tử qui cập phu hiền” (Thiên tướng vào số nữ chồng hiền, con thành đạt. Cách này cần hội tụ Khoa Quyền Lộc thì mới được phu hiền, tử quí. Bởi vậy Liêm Tướng thủ mệnh ở Tí mà người nữ tuổi Kỷ, hoặc Liêm Tướng tại Ngọ mà tuổi Giáp mới thật là hợp cách.

Câu phú:”Nữ mệnh Thiên Tướng Hữu Bật phúc lai lâm” ý chỉ sao phò tá Hữu Bật rất tốt với số Nữ Thiên Tướng thủ Mệnh nhưng hai sao ấy phải ở cùng một cungnếu chiếu theo tam hợp thì giảm đi. Tuy nhiên có một điểm xấu cho cách này là chồng thường có thiếp hầu, do đó ở vào hiện đại cách Thiên Tướng Hữu Bật không còn thể gọi là phúc lai lâm nữa. Ngày xưa ông chồng có thiếp hầu là chuyện thường, bây giờ là chuyện rắc rối.

Nữ mệnh Thiên Tướng không nên có Văn Xương Văn Khúc, vì gặp Xương Khúc người đàn bà thông tuệ mà thân phận mỏng, không thọ, dễ làm thiếp. “Thiên Tướng Xương Khúc nữ đa thị thiếp” “Nữ mệnh Thiên Tướng thủ mệnh, ngộ Xương Khúc xung phá, thiên phòng thị thiếp chi lưu”.

Xin xem thảo thêm những câu phú về sao Thiên Tướng:
– Thiên Tướng tối hỉ cư Thê vị
(Nam mạng có Thiên Tướng đồng Thê cung tất gặp người vợ đảm lược quán xuyến)

– Tướng ngộ Cái Đào Khúc Mộc thuần tước dâm phong, hạn ngộ Cơ Riêu vô phu tự giải cố miên
(số nữ Thiên Tướng gặp Hoa Cái Đào Hoa Mộc Dục Văn Khúc thì nhan sắc xinh đẹp nhưng dâm đãng, vận gặp Thiên Cơ Thiên Riêu đêm nằm thao thức tơ tưởng chuyện gái trai như con chim chìa vôi đến ngày động đực)

– Tướng Liêm tại Ngọ, Khoa Hình Quyền củng, Hàn Tín đạt cao võ thượng chi công
(Mệnh lập Ngọ Liêm Tướng thủ hội Khoa Hình Quyền như Hàn Tín xưa đăng đàn bái tướng lập võ công oanh liệt).

– Tí Ngọ Tướng Liêm phùng Phụ Bật thái y đắc thế
(Mệnh đóng Tí hay Ngọ Liêm Tướng thủ được Tả Hữu thì làm thầy thuốc giỏi).

– Thiên Tướng Tử Vi Thân phùng Phá, kiêm ngộ Vượng Tuần đa mưu yếm trá
(Thiên Tướng Tử Vi thủ Mệnh Thân, Phá Quân mà gặp Tuần Không, Đế Vượng là con người lắm mưu lắm thủ đoạn và gian hùng)

– Thiên Tướng Tử Vi Tuất Thìn khởi năng đạt công danh chi chí
(Thìn Tuất an Mệnh Tử Vi Thiên Tướng thủ không gặp thêm cát tinh thì khó nên danh phận với đời).

– Ấn mang liệt vị phong hầu,
Sao lành Tướng Cáo hội vào Mệnh cung
(Cung Mệnh có Thiên Tướng Phong Cáo thì công danh địa vị cao)

– Thiên Tướng Không Kiếp cư quan
Công danh chẳng được tân toan nhiều bề
(Thiên Tướng gặp Không Kiếp ở Quan Lộc, công danh chịu lắm khó khăn cay đắng thăng trầm gian nan)

– Thiên Tướng ngộ Lộc xung trung tọa
Cửa mận đào có gã tình nhân
(Mệnh Thiên Tướng gặp Hóa Lộc chiếu hay Hóa Lộc đứng cùng thì dễ quyến rũ đàn bà con gái, cũng thường là số đa thê)

– "Tướng miếu hoặc hãm gặp ngay
Tuần Triệt án ngữ thân nay khó toàn
Hoặc bị súng đạn đao gươm
Hoặc lâm tai nạn thương đó mà"

– Cung quan Tướng đóng xem qua
Hễ bị Tuần Triệt khó mà rạng danh

– "Tướng Hồng số gái yên vui
Chồng sang kết nguyện phúc thôi dồi dào
Nếu gặp Khúc Cái Mộc Đào
Vẫn là phúc trọng tính âu đa tình"

Vũ Tài Lục (Thiên Đồng soạn lại)
——–

Đọc thêm:


 Thiên tướng và Phá quân
LTS. Đây là xem đại cương. Cần phối kiểm vị trí của Thiên tướng và Phá quân; ngủ hành của thân chủ và toàn bộ các sao.


Tướng và Phá luôn xung chiếu nên Tướng có ngoại hình đẹp thì Phá ngoại hình xấu, nữ có Phá thủ mệnh dù có tô vẽ đẽo gọt đủ kiểu cũng vẫn khó mà đẹp được. Tướng hữu duyên đa tình thì Phá vô duyên, hình khắc. Tướng cầu toàn, khó tính, Phá dễ dãi tào lao. Tướng chu toàn thu vén, Phá bừa bãi vô lối. Phá gây xích mích mâu thuẫn đổ vỡ, Tướng xoa dịu, hàn gắn, hóa giải các mâu thuẫn. Phá chia bè kết đảng tranh giành quyền lợi, Tướng thích sự công bằng cho tất cả mọi người.

Tướng háo danh, ưa thanh sắc, thích ăn ngon mặc đẹp, thì ngược lại Phá thực tế, không sỹ rởm, không cầu kỳ. Tướng phải đủ mắm muối gia vị bài bản, xào nấu inh lên, Phá cứ trâu luộc cả con, chấm muối ăn ngay, chả cần đúng bài. Tướng vì thế cung phối là Tham Lang khéo léo, giỏi chiều, Phá cung phối không nhất định, có khi vô chính diệu, tức là ấy cứ đơn giản thế lại hợp ý tớ. Ghép với một trong các tượng của Phá là tướng cướp thì Phá chả cần đẹp đẽ hình thức, chả cần cầu kỳ, cứ rượu uống cả vò, thịt ăn cả tảng, gái xài xong vứt bỏ. Vậy suy ra Tướng không dễ dứt bỏ, hay gặp rắc rối tình cảm. Tướng dễ đam mê nên có khi bị chìm đắm, lẫn lộn lý trí và tình cảm, thường bị vướng mắc tình cảm không dễ dứt (như Lã Bố – Điêu Thuyền). Còn Phá mạnh mẽ, ít cảm xúc, có thể thay đổi tình cảm nhanh chóng, không yêu tình này thì tôi yêu ngay tình khác !

Tướng nhiều nhân duyên, Phá ít duyên tình, câu phú “Phá Quân Tý Ngọ cô thân độc ảnh” nêu ra hai vị trí điển hình cho tính ít duyên, cô đơn của Phá. Thực chất Phá ở đâu cũng ít nhân duyên, thường tình mỏng cánh chuồn. Phá không bao giờ yêu theo kiểu say đắm, nhớ nhung chao chát. Yêu như thế với Phá là hâm !

Tính đa duyên của Tướng khi xấu thành ra lắm nợ, có khi bị mắc vào oan tình ngoài ý muốn. Phá chả bao giờ bị dính vào cái gì ngoài ý muốn, tức mọi cái xấu của Phá nếu có chỉ là do hành động tự chuốc lấy.

Tướng nhạy cảm thì Phá chai lỳ vô cảm. Phá vô tình, khắc bạc, tạo nên câu phú nổi tiếng “Trai bất nhân Phá Quân Thìn Tuất”, thực chất tính khắc bạc vô tình của Phá ở đâu cũng có. Câu phú “Phá Quân coi người nhà như người dưng” không nói vị trí Phá lâm vào, tức là chỗ nào cũng thế.

Do đặc tính tình cảm, Tướng không dễ xuống tay hành xử lạnh lùng để tranh giành đoạt lợi, trong khi Phá ra tay vô tư, chả cần đắn đo, khôn sống mống chết mặc xác chúng bay. Tướng vì thế có khi bị xem là chính tinh yếu kém nhất trong số 14 chính tinh. Điều này thường ứng với Tướng “thất lệnh” tức bị phá cách.

Tướng thông minh sáng suốt, Phá u mê nhầm lẫn, câu phú “Phá quân nhất diệu tính nan minh” chính là cái cọc đánh dấu cho đặc tính “ngược Thiên Tướng” của Phá. Phá đi với Tử vi làm cho Tử vi trở thành hôn quân vô lại chỉ vì đầu óc ngắn của Phá chứ không vì Tử vi hạn chế. Sự u mê của Phá xảy ra ở cả những người rất giỏi, bằng cấp khoa bảng đầy mình. Đó là ông Ngô Đình Diệm, lá số có Phá thủ mệnh ở Ngọ, thế là chính sách của ông nó “nan minh” đến độ hại chết cả gia đình ông. Ông dùng viện trợ của Mỹ mà Mỹ bảo gì cũng không nghe, về điểm này thì loài chó “minh mẫn” hơn ông nhiều !

Phá luôn tam hợp Tham Sát tức bè đảng toàn đám hiếu chiến, đầy tham sân si, nên Phá ưa tranh quyền đoạt lợi, nóng nảy ngang ngược bất chấp thiên hạ. Tướng tam hợp Phủ ôn hòa nên thiên về yêu chuộng hòa bình, không làm điều bạo ngược.

Phá hung đồ cường bạo, Tướng ngược lại nên là có khả năng chế phục cường đồ, nguyên nhân có thể do tính nghĩa khí và đầu óc trên cơ của Tướng so với đám hung tinh.

Phá lục hợp Thiên Cơ nên Phá thích kẻ có tính cơ hội lươn lẹo giảo hoạt hợp bản chất gian hiểm thủ đoạn của Phá. Tướng lục hại Cơ nên ghét sự lươn lẹo luồn lách. Từ đó Tướng có đặc tính chính phái nghĩa khí, ưa công bằng, không thích đi ngang về tắt, không chơi mẹo vặt.

Tướng luôn tam hợp với Phủ nên Tướng có tính tài lộc, hữu sản, tụ tài, suy ra Phá có tính phá tán hao tài, đúng như quan niệm chung về Phá. Tướng ngầm tích tụ tài sản, Phá bị hao tài công khai. Phá phải tranh giành mới có, Tướng có khi vô cầu mà được, nên có sách viết hạn gặp Tướng có việc không chủ ý làm mà được hưởng lợi, cái lợi bất ngờ tự đến. Vậy suy ra một đặc tính là Phá thường chủ động tạo ra sự vụ, Tướng hay bị phụ thuộc sự vụ, đây chính là nguyên nhân tạo ra đặc tính phụ tá, không đứng đầu chủ động của Tướng.

Tướng hướng thiện, Phá hướng ác, tính hung đồ sân hận của Phá rất nặng, có khi lại rất đắc cách, do như thế mà Phá chế ngự được bọn tiểu nhân tép riu ! Hung hăng như Không Kiếp gặp Phá cũng có thể thành bè đảng làm việc đại lợi.

Phá linh hoạt đa mưu yếm trá, có thể hành động bất chấp thủ đoạn. Tướng ổn định, trung tín, sự quyền biến cơ mưu dựa trên nguyên tắc cố định. Phá dùng sự linh hoạt để lôi kéo Thiên Cơ tham gia các âm mưu thủ đoạn, Tướng dùng sự trung tín để đè phá tính cơ hội của Thiên Cơ.

Ghép với tượng lãnh đạo đối lập thì do Phá còn bận nghĩ cách lật đổ Tử vi chính thống, tranh giành quyền lực nên Phá có đặc tính không an nhàn, không ưa ăn không ngồi rồi, rất giàu tham vọng cá nhân, không dễ thỏa mãn. Vậy Tướng là ưa nhàn, thích hưởng thụ, dễ thỏa mãn.

Phá coi trọng thực tế, Tướng thiên về tư tưởng, tinh thần, cộng thêm tính ưa nhàn nên Tướng có tính giác ngộ cao, dễ gần với đạo học, tu hành.

Tướng rất kỵ Tuần Triệt, gặp là bị biến tính, thành ẩm ương, mờ mịt, hoặc gặp trở ngại lớn, xảy tai nạn. Phá không sợ Tuần Triệt, vì bản chất ngang ngược bừa bãi vô lối nên Phá gặp Tuần Triệt có ý là mừng bị chế ngự kìm hãm mà đỡ tính xấu, mà trở nên thuần hơn, đầm tính hơn, có lợi về lâu dài.

Phá khi tốt vẫn là hung tinh, luôn tự có cái xấu, Tướng khi xấu vẫn là cát tinh, có cái phúc tự nhiên. Bộ Phủ Tướng được coi là quý nhân là điều rất khó giải thích, có quan điểm cho là vì vốn có tính tài lộc nên dễ bình ổn hơn các cách khác, như thế chưa đủ. Bởi nếu thế thì Tử vi, Hóa Lộc, Lộc Tồn cũng tương tự. Tính quý nhân của Phủ Tướng có thể được kiểm nghiệm bằng thực tế, sự hiện diện của các cá nhân này thường đem đến tính tích cực, lợi ích, may mắn cho hoàn cảnh. Vấn đề không hẳn do tiền !

Vậy suy ra Sát Phá có tính không may, đem lại sự hao tán, mất mát, thiệt hại. Hạn gặp Sát Phá dù đắc địa vẫn hay có điều xấu, sự bất ưng nào đó…
 

Share this:
Translate »