Luận về tử vi 4 điều tốt: giàu, sống lâu, làm lớn, danh tiếng

4 điều tốt: giầu, sống lâu, làm lớn, danh tiếng
4 điều xấu: chết non, nghèo khó, khốn khổ, buồn thương . 
Đều do cung phúc tốt hay xấu.
Sách có câu:" Nhân định thắng thiên" "Đức năng thắng số" nghĩa là người định có thể thắng được trời , và phúc đức có thể thắng được số mệnh. "Những người sinh cùng giờ, ngày, tháng, năm, tại sao có cuộc đời khác nhau ? 

Mười năm qua, có khi vì mưu sinh, có khi đi du lịch, tới nơi nào tôi cũng được những bạn nghiên cứu Tử Vi dành cho sự tiếp đón nồng hậu nhất . Khi dưới ngọn đèn, khi trong vườn hoa, khi bên sườn núi, chúng tôi mượn chén rượu cùng nhau đàm đạo, tìm hiểu lẽ sinh tử, cùng số mệnh con người . Tôi tiếp nhận không biết bao nhiêu là thắc mắc, không biết bao nhiêu kinh nghiêm. Nhưng những thắc mắc tựu trung được đặt ra tóm gọn như sau: 

NHỮNG NGƯỜI CÓ CÙNG SỐ TỬ VI 
Câu hỏi được đặt ra đối với các "thầy" Tử vi là : Nếu có những người cùng một lá số tử vi, như sinh cùng giờ, ngày , tháng, năm tại sao lại có cuộc đời khác nhau ? 
Để trả lời câu hỏi, tôi xin quý vị hãy trở về với hai dẫn chứng lịch sử khá quan trọng : 

 

*** Dẫn chứng thứ nhất, xảy ra trong lịch sử VN: Năm 1426, Bình định Vương Lê Lợi đem quân vây đánh Đông Đô (Hà nội ngày nay) . Trên đường ra Đông Đô, ngài ghé qua Lam sơn thăm quê nhà . Bấy giờ, đế nghiệp của ngài đã thấy trước mắt . Các vị chức sắc trong làng tụ họp lại chúc mừng ngài . Có một ông tiều hỏi ngài rằng: 
–Vương với tôi cùng quê, lại sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm . Tại sao sự nghiệp của Vương to lớn như vậy ? Mà tôi thì vẫn là tiều phu ? 
Bình định Vương cười, rót chén rượu mời ông tiều, mà không trả lời . 
Đại tướng quân Lê Sát nói: 
–Chúa tôi là chân mệnh đế vương, con của Thượng đế sai xuống cai trị thiên hạ, nên trong thế gian này không ai có thể so sánh đươc với ngài . 
Nguyễn Trãi trả lời: 
–Chúa tôi với ông cùng niên canh, cùng quê, nhưng chúa tôi ôm hoài bão, chí lớn, trăm nghìn cay đắng, mới cứu được con đỏ Đại Việt . Còn ông thì an phận ở quê, sống cuộc đời nhàn tản, thì còn than thở làm chi . 

 

Nhưng đại tướng quân Trần Nguyên Hãn, là người biết Tử vi, trả lời: 
–Số Tử vi của ông với chúa tôi, tuy giống nhau nhưng lại khác nhau . 
Ông tiều không chịu, hỏi tiếp: 
–Giống thì giống rồi, còn khác thì khác ở chỗ nào ? 
Đáp: 
Trong khoa Tử vi, quan trọng nhất là cung Phúc Đức . Tử vi kinh nói : 
PHÚ, THỌ, QUÍ, VINH, YỂU, BẦN, AI, KHỔ
Do ư phúc trạch cát hung 
THƯƠNG, TANG, HÌNH, KHÔN, HẠNH, LẠC, HỈ, HOAN
Thi tại vần hành hung cát . 
Nghĩa là: 
4 điều tốt: giầu, sống lâu, làm lớn, danh tiếng
4 điều xấu: chết non, nghèo khó, khốn khổ, buồn thương . 
Đều do cung phúc tốt hay xấu . 
Còn lại:
4 điều rủi là đau đớn, tang chế, tù tội, cùng cực .
4 điều sung sướng là gặp may, khoái lạc, mừng, vui, đều do vận hạn mà được đen hay đỏ, xấu hay tốt … 
Ông tiều không chịu, lấy lá số tử vi trình ra: 
–Đại tướng quân nói rằng: "cung phúc" thì cung phúc của tôi với đại vương đều đóng ở Hợi, có Thái âm tọa thủ, thêm Hoá kị, thì đều tốt vô cùng, có khác gì nhau đâu ? 
Đáp: 
–Ông biết tử vi, nhưng chỉ biết một, mà không biết hai . Đã đành cung phúc của chúa tôi và ông giống nhau, nhưng ông đâu có biết rằng cả hai cùng bẩm sinh ngôi mộ của tổ mẫu (bà nội) . Tổ mẫu của chúng tôi táng tại thế đất hoàng long, phát đế nghiệp 400 năm, như Cao Tổ nhà Hán . Còn Tổ mẫu của ông để vào đất tầm thường, thì phát đế nghiệp sao nổi . 
Giai thoại trên cho thấy đại tướng quân Lê Sát không biết tử vi, chỉ tin vào hoang đường, đưa ra câu nói rất được lòng Bình định Vương . Bởi vậy sau khi vua Lê Thái Tổ băng hà, để di chúc lại cho ông làm phụ chính đại thần . Còn Trần Nguyên Hãn vì am tường địa lý, tử vi, nên vua Lê Thái Tổ nghi ngờ . Cho đến lúc thành đại nghiệp rồi, thì cho bắt về kinh giết . Giữa đường được Quang Từ thiền sư cứu . Sau đó Trần Nguyên Hãn oán vua Lê, mang thanh Dương kiếm vào Thanh Hóa cắt đứt long mạch ngôi mộ của nhà Lê " 

 

Đào Tiềm-một thi sĩ thời Tấn nói rằng: "Đạt nhân tiền bất khả ngôn mệnh" , nghĩa là người đã giác ngộ không nên nói chuyện số mệnh.
 

Lã Tài đời Đường cũng viết rằng : "Người phú quý đất Nam Dương, hai mười tám tướng, không lẽ người nào cũng được cung lục hợp???, Quân bị chôn ở đất Tràng Bình, bốn chục vạn người, không hẳn ngừõi nào cũng bị hạn tam hình".


Thật vậy, Nếu khoa Tử Vi Đẩu Số chỉ dựa vào năm tháng, ngày gìơ và các vị tinh tú để quyết đoán định mệnh của một đời người thì sẽ không tránh khỏi nhiều khiếm khuyết nếu không muốn nói là sai lầm.


Sách có câu:" Nhân định thắng thiên" "Đức năng thắng số" nghĩa là người định có thể thắng được trời , và phúc đức có thể thắng được số mệnh.
 

Nếu thế, thử hỏi rằng, tài giỏi như Gia Cát Lượng Khổng Minh sao vẫn không xoay được mệnh trời? Đã biết thỉên hạ sẽ chia ba, nhưng vẫn Lục thất Kỳ Sơn để rồi cam thất bại ???.
Đức độ không ai bằng Khổng Phu Tử, mà đương thời không người dùng đến,phải bị khốn ở đất Trần Sái ?? và bị người đời bảo rằng : " lơ láo như chó mất chủ".

 

Hẳn ta phải công nhận rằng : mỗi cá nhân là một định mệnh và trong cái định mệnh ấy , đã có ngầm cái Nhân Quả Luân Hồi. Tuy nhiên, "Nhân" không thể tự mình sinh ra "QUả" được mà phải có "Duyên" trợ lực. Chẳng hạn, một hạt dưa "Nhân" phải có đất, hơi ẩm, ánh sáng mặt trời, phân bón …"Duyên" để mọc thành cây và sinh ttrái "Quả" .Nhưng nếu gặp cái "Duyên" xấu tức là ngoại cảnh không thích hợp, thì cái "Nhân" phải bị hư thối , mục nát.
Thành thử, cùng một "Nhân" mà khác "Duyên" tất không sinh ra "Quả" giống nhau, ngược lại, cùng một "Duyên" mà khác "Nhân" thì cũng chẳng sinh ra cùng một loại "Quả" .
Vì thế, con người cũng là một sinh vật, tất không thể không chịu chung một định luật Nhân-Quả ấy.
Nếu hai mươi tám tướng ở đất Nam Dương đều được phú quý, thì chắc chắn là họ khác "Nhân" nhưng có chung "Duyên" tốt. Bốn mươi vạn quân bị chôn ở đất Tràng Bình tuy cũng ưkhác "Nhân" hẳn cùng chung "Duyên" xấu.

Vậy ta không nên vội vã kết luận rằng khoa Tử Vi Đẩu Số là huyền hoặc nếu đã chấp nhận mỗi "Định Mệnh" là một cái "Nhân" sẽ tuỳ thuộc vào "Duyên" mà phát triểnnếu cái "Duyên" ấy (tạm gọi là Âm Đức) thì khoa Tử Vi đã hơn một lần ứng nghiệm chính xác.
Hơn nữa, triết lý của người xưa không đòi hỏi ở sự tuyệt đối mà tuân theo đạo "Trung Dung" thì khoa học ấy, tự nó cũng nói lên một phần giá trị.
Cho nên, khi Hán Cao Tổ Lưu Bang gồm thâu thiên hạ, một ngày kia, khi đi tuần du gặp một lão nhà quê chân đất mắt toét có hỏi rằng : 
– Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần có một điều kính xin bệ hạ chỉ giáo, ! Cùng sinh một tháng, một năm, một ngày, một giờ, mà sao bệ hạ là bậc đế vương, thống nhất thiên hạ, khiếp phục chư hầu, mà hạ thần chỉ là một kẻ ngu dân nơi cô lâu này ?
Hán Cao Tổ nghe nói lấy làm lạ, ngẫm nghĩ và hỏi rằng :
– Vậy hiện nay nhà ngươi làm nghề gì ?
– Muon tâu thánh thượng, hạ thần làm nghề nuôi o­ng, và hịên có 9 tổ o­ng đang kéo mật.
Lưu Bang vỗ tay cười ha hả, nói :
– Nếu thế thì nhà ngươi còn sung sướng hơn ta nhiều, ta chỉ làm vua có một nước Trung Hoa mà vẫn chưa được yên, ngoài lo chế ngự chư hầu, trong lo bầy tôi làm phản. Nhà ngươi làm vua chín nước, loài o­ng cũng có quân thần, phụ tử chẵng khác gì loài người, lại không phản phúc, tất ngươi diễm phúc hơn ta còn than nỗi gì nữa ?
Sự tích này, có nhiều quyển kể chệch đi, có thể sai khác về nhân vật, nhưng cốt lõi vẫn chỉ để giải thích cho những băn khoăn, thắc mắc, cùng những bất mãn của mỗi người trong chúng ta về môn Tử Vi Đẩu Số nói riêng và toán mệnh phương pháp nói chung.


Cái khó của Tử Vi là coi xuôi, mấy ông tuớng bàn nguợc, nghĩa là so sánh hai sự việc sảy ra rồi mới bàn . Giả sử đưa ông Trần nguyên Hãn lá số hai nguời độ vài chục năm truớc mà không thấy mặt mũi hai nguời thì ông cũng đoán chưa chắc đúng . 
Lời bàn của Nguyễn Trãi là lời giải thích hay nhất . Tạo hóa tạo ra con nguời bao phức tạp , do khí huyêt bẩm sinh từ cha mẹ , do âm duơng vận chuyển của trời đất mà ra, khi lớn lên cũng do những ảnh huởng đó mà nuôi lớn và hình thành . 

 

Sự hình thành con nguời cũng hơi giống như nấu một món ăn, cứ công thức đó thì tạo ra món chả giò chă?ng hạn nhưng ngon hay không còn tùy thuộc vào tay đầu bếp , hôm đó thit có tuơi , củ đậu có non, rồi còn nuớc chấm nữa ( Nguyễn Trãi, Lê Sát , Trần Nguyên Hãn ? ) có đầy đủ rồi còn tùy thuộc nguời thuởng thức nữa, đó có thể gọi là cái thời . Dân Việt lúc đó chă?ng khát khao thoát vòng nô lệ sao ? 
 

Luật nào cũng có ngoại luật , luật tạo hóa cũng thế . Lê Lợi là nguời ôm hoài bão mạo hiểm chọn theo ngoại luật, chấp nhận thử thách hơn là suôi theo dòng và tạo hóa đã ban cho con nguời sự lựa chọn đó, suôi theo dòng đời , đấu tranh trừ gian diệt bao. giết nguời cuớp của hay cảm hóa lòng nguời, một trăm năm cuộc đời đó , tạo hóa vẫn giữ sổ tử . 
Kinh Phật chă?ng dạy phải biêt thân nguời là quí vì đuợc kiêp nguời là đuợc lựa chọn , mà còn có cái duyên gặp Pháp nữa thì hãy theo mối duyên đó mà vuợt thoát lên, nếu không khi hết thân nguời rồi thì không biết khi nào ra khỏi . Thuơng Đế chẳng phải dùng hình ngài tạo ra con nguời và ban cho linh hồn sao ? Và rồi sự lựa chon theo sự cám dỗ cúa Satan hay "ta là đuờng đi lẽ thật và sự sống , chă?ng bởi ta không ai đến đuợc cùng cha" . 


Theo ý tôi lá số là nhân, cuộc đời là thời tiết khí hậu đất đai, sự hình thành là quả . Cứ theo luật nhân quả ,thì đem lá số ra xem cũng như nguời lấy nhân mà suy quả, bất quá như thấy nhân táo thì không ra quả cam đuợc; rồi thì đôi khi nhìn quanh quẩn xem khí hậu đất đai , nếu gặp tay trồng trọt giỏi thì biết thêm đuợc cây có lớn hay sai quả khộng.


"Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh.
Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt.

 

Thế gian này, việc như ý thì ít,việc bất như ý thì nhiều, người đắc chí thì ít, mà người bất đắc chí thì nhiều hằng hà sa số.
Thực ra từ ngàn xưa đã vậy, bất luận là phương đông hay phương tây. Tại sao?? Đó là câu hỏi gắn liền với đời sống nhân loại từ khi loài người nhận thấy sự thọ yểu của sinh mệnh. Nó lại càng gây thắc mắc hơn khi người ta sống tụ lại thành "Xã Hội" .Có lẽ nào nguyên lý cuộc sống lại là do sự an bài của các đấng tối linh như là trời, phật, thựõng đế (?) như các tôn giáotín ngưỡng lập luận? Hay là ngược lại hoàn toàn theo triết lý nhân văn, khoa học, phương pháp học, ý chí quyền lực , chủ nghĩa Mác Xít…..- tất cả là do người định ???

Vũ trụ quanh ta không chống lại ta mà cũng không ban ân huệ cho ta. Nó quay cuồng đảo lộn, không hề có dự mưu gì cả, hoàn toàn ngẫu nhiên. Trong quay cuồng đảo lộn, chính con người tự điều khiển, tự cai quản, vựõt mọi trở ngại để chiến thắng .
Alain gọi là Ôđisê (hay Ôlyssê – một nhân trong sử thi của Homerơ, tác giả coỏ xưa htời văn minh Hy-La, đã vượt qua tất cả các sức mạnh của thiên nhiênmà đại diện là các thần biển cả,…trên đường trở về quê hương với người vợ hiền sau cuộc chiến TƠROA trong khi đó thì các bạn đều chết hết dọc đường)


Tảo vận Cam La vãn Thái Công
Thạch Sùng phú quý, Phạm Đan cùng
Bành Tổ thọ trường, Nhan Hồi yểu
tại sao Cam La 12 tuổi đã đăng đàn bái tướng? Còn ông Lã Vọng ngồi câu chết dí ở sông Vị đến 90 tuổi mới gặp được Chu Văn Vương ?? Tại sao Thạch Sùng thì châu báu đầy nhà, giàu không nhớ nổi còn Phạm Đanlại chạy ăn từng bữa ? Sao Bành Tổ sống lâu, trong khi thâỳ Nhan Hồi chết ngay năm 27 tuổi ?

 

Thực chất thì khoa tướng số phủ định lý luận tại trời , con người vô năng không thể biết và cũng chẳng thể làm gì với số mệnh đã an bài đó. Khoa này lại có một địnnh nghĩa riêng cho Thiên Mệnh không phải như trời là một đấng tối linh, mà là sự kết hợp của ngũ hành : Kim Mộc , thuỷ Hoả Thổ – năm yếu tố cấu thành vũ trụ và hai khí âm dương làm vũ trụ chuyển động. giả nhời cho câu hỏi về 6 nhân ở trên khoa này giải thích : Lục nhân đô tại ngũ hành trung
Giàu sang, phú quý, cơ cực, bần hàn.thọ yểu đều do mệnh vận và tướng cácch mà biết. Tính mệnh vận đặt trên nguyên tắc toán số, coi tướng cách đặt trên nguyên tắc cơ cấu Kiến trúc và Mỹ học .Nó chống lại quan niệm mê muội thần quyền và làm giàu thêm cho khoa học nhân văn .
Trong thực tế cuộc sống, ta gặp không biết bao nhiêu chuyện lạ nếu không đem khoa tướng mệnh học giải thích thì không còn cách gì có thể hiểu nổi những hiện tượng đó ví như: người giàu nhưng vẫn vất vả, người nghèo vẫn phong lưu, người trước sang sau hèn, tiền bần hậu phú …v.v 
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm : "khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống" ……….
Chứng tỏ hai chữ "Tri Mệnh" mà các cụ bô lão nhắc tới mang trên mình một triết lý nhân sinh rất cao, cũng là một phương pháp đấu tranh rất sát với thực tiễn( biết cơ vận cuả mình mà coi thường mọi sự, coi vinh nhục cùng cội rễ, tử sinh cùng gốc, vậy thì sợ gì sống chết, sợ gì biến động ) Tri mệnh không có nghĩa là từ bỏ đấu tranh,mà trái lại, cốt để biết lẽ cùng thông, lúc nào đáng làm, lúc nào nên dừng, lúc cần biến, lúc cần tĩnh cần thủ….
Dục ngộ biến nhi vô sương hoành
Tu hướng thường thời niệm niệm thủ đắc định
Dục lâm tử nhi vô tham luyến
Tu hướng sinh thời sự sự khán đắc khinh.

Tử vi từ xýa đến nay vẫn là một đề tài vô cùng lý thú của Khoa Học. Có rất nhiều ý kiến tranh cãi nhau xung quanh vấn đề giá trị thực của nó đúng sai đến đâu. Có lẽ rất khó tìm ra chân lý cuối cùng, nhưng việc tử vi tồn tại trong đowì sống mọt cách vô cùng mạnh mẽ trong nhiều thế kỷ nay chứng tỏ nó mang những giá trị nhất định không thể phủ nhận. 

Thật chất tử vi (TV) là 1 dạng  thống kê xác suất và đúc rút kinh nghiệm nên có thể khẳng định tính chính xác của TV là đúng một cách tương đối. Ngay cả các bộ môn Khoa học cũng vậy, cũng là một quá trình đúc kết mang tính "kinh nghiệm", chẳng có phát minh sáng chế hay lý thuyết KH nào tự nhiên xuất hiện mà ko có sự kế thừa từ nhưng thành tựu trước đó cả và tínhđúng đắn của mọi lý thuyết KH cũng đều là tương đối và nhất thời mà thôi.

 

 

Thú vị hơn là vấn đề tại sao những ngướì có cùng lá số tử vi nhưng số phận lại không giống nhau.  Con người sinh ra chịu ảnh hưởng của những thiên thể mà còn vô số các yếu tố khác nữa, trong đó đáng kể nhất là gen di truyền và chế độ dinh dưỡng mà thai nhi tiếp nhận (sự thông minh, hiểu biết, có ý chí vươn lên, có giáo dục hay tự giáo dục rèn luyện bản thận) . Rõ ràng là 2 gia đình có sống chung giường đi chăng nữa thì nếu một bên bố mạ mang những tố chất thể lưc khoẻ mạnh, dinh dưỡng đaày đủ chắc chắn sẽ sinh ra một đứa con khác với cặp bố mẹ kia có tiền sử bệnh tật ốm yếu ( bệnh thần kinh chẳng hạn là thứ bênh di truyềnp), thiếu ăn… cho dù 2 đứa có sinh ra cùng một lúc, một nơi đi chăng nữa. 

 

Khoa Tử vi ngày nay đã mang tính cách đặc thù của người Việt để thích hợp với địa phương, phong thổ cùng bản sắc dân tộc, khác hẳn với bộ môn Tử vi củ người Trung Quốc.
Nghiên cứu Tử vi là để biết mình biết người . Nhờ đó , ta có thể chọn được một thế ứng xử khôn ngoan , tuỳ thời để hành đọng chăng khác gì công dụng của la bàn cho người đi biển. Điều đó cũng nói lên quan niệm : Thuận thiên giả tồn , nghịch thiên giả vong, phù hợp hợp với lý biến dịch nhiệm màu của Vũ Trụ.
Bác cừo hay mếu thân mến: Hiện nay có một môn khoa học đã thất truyền tại nước ta : đõ là môn thiên văn đoán vận mênh của Đất nước và của các chính trị gia lớn. Nếu bác có cao kiến già thì xin hãy đăng đàn thuyết pháp về chuyện xem thiên văn cho mọi người cung nghe.

Bất cứ nghề gì cũng có một số thuật ngữ .
Trong khoa Tử Vi Đẩu Số , chữ đẩu ở đây nghĩa là ngôi sao cho nên tên sao và tính chất sao cùng với sự kết hợp các sao lại thành từng chùm mang những thuật ngữ riêng biệt .
Tử Vi Đẩu Số có bao nhiêu sao tất cả ? 
Ghi trong Tử Vi ĐS toàn thư chỉ thấy chòm sao chính là gồm 14 vị :
Tử Vi Thiên Cơ, Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Liêm Trinh, Thiên Phủ, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn , Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát, Phá Quân.
Sau đây là các phụ tinh : Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi , Thiên Việt, Thiên Mã, Lộc Tồn, Kình Dương, Đà La, Hoả Tinh, Linh Tinh, hoá Quyền, Hoá Lộc, Hoá Khoa, Hoá Kỵ, Thiên Không, Địa Kiếp, Thiên Thương, Thiên Sứ, Thiên Đức, Nguyệt Đức, Long Trì, Phượng Các, Thai Phụ, Phong cáo, Hồng Loan, Thiên Rươu, Đẩu QUân.
Rồi đến các chòm sao đi theo Thái Tuế , chòm sao theo Lộc Tồn, chòm sao Tràng Sinh. Mỗi chòm 12 vị.
Rồi đến Triệt Lộ không vong và Tuần Trung không vong cộng lại là 85 vị.
Nhưng sách Tử Vi ở Việt Nam do tổ tiên ta để lại thì thấy có thêm nhiều sao khác không ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư của Trần Đoàn, như các sao : Đào Hoa, Thiên Tài, Thiên Thọ, Phá Toái, Kiếp Sát, Thiên Y, Thiên Trù, Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần, địa Không, ÂN QUang, Thiên Quý, Cô Thần, Quả Tú, Lưu Hà, Thiên Quan, Quý Nhân, Thiên Phúc.
Tổng cộng lại là 104 vị.
Đến đây thấy cần phải nhắc luôn đến phân chia tinh hệ theo nhóm có ghi trong tử vi đẩu số tân biên, cụ thể như sau :
1 . Tử Vi tinh hệ : Tử Vi, Liêm Trinh, THiên Đồng , Vũ Khúc, Thiên Cơ .
2 . THiên Phủ tinh hệ : Thiên phủ, Thái ÂM, Tham Lang, Cự Môn, Thiên Tướng, Thiên Lương ,Thất Sát, Phá Quân.
3 . Thái Tuế tinh hệ : Thái tuế , tang môn, thiếu âm, trực phù, tử phù, túê phá , Long đức , bạch hổ, phúc đức, điếu khách, trực phù.
4 . Lộc tồn tinh hệ : Lộc Tồn, thanh long , tiểu hao, tướng quân , tâú thư, phi liêm , hỷ thần, bệnh phù, đại hao, phục binh , quan phù.
5 . Trường SInh tinh hệ : Trường sinh, mộc dục, quan đới, lâm quan, đế vượng, suy , bệnh , tử , mộ , tuyệt, thai , dưỡng.
6 . Bộ sao lục sát : Kình – Đà – Hoả – Linh.
7 . bộ sao Tả Hữu : tả phù hữu bật 
8 . bộ sao xương khúc : Văn Xương , Văn Khúc .
9 . bộ sao long phượng : Long Trì Phượng các
10 . bộ sao khôi việt : Thiên Khôi, thiên Việt 
11 . bộ sao khốc hư : Thiên Khốc , Thiên Hư 
12 . bộ sao thai toạ : Tam Thai , Bát Toạ
13 . bộ sao quang quý : Ân Quang , thiên QUý 
14 . thiên đức, Nguyệt đức .
15 . Hình , Riêu Y
16 . bộ Hồng Loan, Thiên Hỷ .
17 . bộ Quốc Ấn , Đường phù .
18 . bộ thiên địa giải thần : Thiên Giải, Địa Giải, GIải thần 
19 . bộ Thai Phụ, Phong Cáo 
20 . bộ Tài Thọ : Thiên Tài, Thiên Thọ 
21 . Thương Sứ : Thiên Thương , Thiên Sứ
22 . La Võng : Thiên LA, Điạ Võng .
23 . Tứ Hoá : Hoá QUyền , HOá Lộc , HOá Khoa, Hoá Kỵ
24 . Cô QUả : Cô thần , Quả tú 
25 . QUan Phúc : Thiên Quan quý nhân, THiên Phúc quý nhân 
26 . Sao Đào HOa
27 . Sao Thiên Mà
28 . Sao Kiếp Sát 
29 . Sao Phá Toái 
30 . Sao Hoa Cái 
31 . Sao Lưu Hà 
32 . Sao Thiên Trù
33 . Sao lưu niên văn tinh :sao này lưu động theo năm tính hạn phụ thuộc chủ yếu vào hàng can của năm sinh
34 . Sao Bác Sĩ
35 . Sao Đẩu Quân (Nguyệt Tướng )
36 . Sao Thiên Không 
37 . Tuần trung không Vong và Triệt Lộ không vong.

 

Có những sao tử vi hiện trong tướng học. Tướng học là môn học gắn liền với tử vi và địa lý nhà cửa nên có câu "trước tiên xem tướng, nhìn xem vận xem tử vi , tới sau cùng xem phong thủy ".

Dương Quý Phi lúc tuổi còn nhỏ, chạy chơi ngoài đồng ruộng, có thầy tướng họ Trương trông thấy, nói:
– Người đại phú đại qúy sao lại ở đây ?
Bạn hữu hỏi: 
– Con bé có quý đến bậc tam phẩm không ?
– Hơn thế nữa !
– Nhất phẩm ?
– Hơn nữa !
– Thế chắc phải là Hoàng Hậu rồi ?
– Cũng chưa đúng hẳn. !
Về sau, lịch sử đã công nhận Dương Quý Phi là một trong bốn ngừời đẹp nhất của lịch sử Trung Hoa, từng làm rung chuyển cơ nghiệp nhà Đường. 

Theo Tử vi

Share this:
Translate »