Bài nhạc Pháp lời Việt: Mẹ hiền yêu dấu Lời Việt : Thanh Lan Ca sĩ biểu diễn: Vy Oanh (video: KLCache)

 

 

==========

MAMAN (paroles / lyrics) by Roméo – HAPPY MOTHER'S DAY! (video:  WhiteLibraTexas & JFB)

Share this: