MÔT NỬA

Sống trên đời mới chỉ là một nửa.

Biết bao giờ tìm được nửa thứ hai.

Dẫu biết rằng    1 +1 = 2

Nhưng cũng có 2 : 2 =1.

Một người buông tay 1 người ngã .

Môt người cất bước 1 người mong .

Môt người ra đi 1 người khóc .

Môt người quay lưng 1 người buồn .

Môt người đang quên 1 người nhớ .

Môt người hạnh phúc 1 người đau .

Môt người ngồi đau lòng nhung nhớ .

Môt người ngồi đó tựa vai ai .

Hy vọng tắt đi khi bạn ngừng tin tưởng .

Tình yêu mất đi khi bạn ngừng quan tâm .

Tình bạn mất đi khi bạn ngừng chia sẻ

Häy mở lòng và xích lại gần nhau !

(Vô danh)

 

(Hiền Đào st)

Share this:
Translate »