Hùng Trần giới thiệu: MỘT SUY NGHĨ VUI, NHƯNG CÓ LÝ:

Trong cuộc sống nếu 26 chữ cái:

A, B, C,  D, E, F,  G, H, I,   J,   K,   L,  M,  N,  O,   P,  Q,  R,  S,  T,   U,  V,  W,   X,   Y,  Z  tương đương giá trị với các số thứ tự:

1,  2,  3,  4, 5, 6,  7,  8, 9,  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

thì:

 

– Làm việc tích cực chỉ là:  H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%.

 

– Kiến thức vẫn chỉ là:  K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

 

– Hay là may mắn?  L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%.

 

Vẫn không phải!

Để vươn đến đỉnh cao và để đạt đựơc sự tuyệt đối (100%) trong cuộc sống, điều thật sư giúp chúng ta vươn cao hơn, xa hơn chính là:

 

Thái độ :  A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5=100%

 

Vui vẻ!

=========


Bài học thực tế
Chồng hỏi ý kiến vợ :
– Chiều nay anh muốn điện thoại mời 1 vài thằng bạn tới nhậu chơi. Em giúp anh làm vài món nhậu nhé. Vợ :
– Trời ơi ! Ðồ đạc nghênh ngang mà đòi mời bạn tới chơi ! Chén bát 1 đống chưa rửa, con chưa tắm, nhà chưa lau, quần áo chưa giặt, đồ chơi con cái bừa ra chưa dẹp. Hỏi anh chứ sướng gì mà rũ bạn tới chơi ?

Chồng trả lời :
– Anh muốn chúng nó va chạm với thực tế một chút bởi vì chúng nó định lấy vợ.

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »