Muốn Phát Triển Toàn Diện? + Cách trở nên thông minh

Đây Là 3 Bài Học Quý Giá:

1. Hãy là "đất lành"/người xứng đáng/người cố gắng nổ lực, thực hiện, HÀNH ĐỘNG.
2. Khó tính với mình, dễ tính với người khác.
3. Phải đi qua đoạn nữa đường (phải học, phải thích nghi, chịu nổi những mặt trái thì tiếp tục).

(Video: Web5Ngay)

+

Cách trở nên thông minh (Video: Web5Ngay) Bí Quyết Thông Minh và Khôn Ngoan

Thông minh là khả năng để học hỏi để hiểu, để đưa ra nhận xét và có ý kiến dựa trên lý trí.
6 kinh nghiệm:
1. Đừng chỉ nghe bằng tai, phải nghe bằng mắt nữa.
Nghe bằng mắt (nhìn thấy, cần thời gian để xác minh). Thỏa mãn bằng mắt(nhiều lần) và tai mới thu nhận thông tin. 
2. Chỉ kết quả mới được phê bình. Kết quả chính là phê bình
Chỉ lắng nghe kết quả. Bạn muốn cái gì? Kết quả thế nào? Tập trung vào kết quả. Kết quả đạt được, là đi đúng hướng (làm tốt). Lưu ý: Làm nhỏ thôi và gắn thời gian. Thử làm phương pháp 1 hay 2 tháng 1 hay 2 năm xem kết quả. Cải cách, cải thiện theo thời gian hay dẹp bỏ để làm kế hoạc khách hay tìm phương pháp khi thấy kết quả không đạt tới.
3. Nhìn đủ 

+

4. Sơ đồ tư duy 2 nhánh (tập trung).
5. Không gian sống phải thông thoáng (gọn gàng).
6. Không bao giờ có một tinh thần thông minh trong một cơ thể kiệt quệ.

 

Share this:
Translate »