Muốn Yêu Thật Lâu Một Người

MUỐN YÊU THẬT LÂU MỘT NGƯỜI Sáng tác bởi Reddy đỉnhhhh
(Dịch tiếng anh bởi Hana's Lexis)

(Video: Khoai Lang Thang / Food and Travel)

 

Muốn Yêu Thật Lâu Một Người
= A Love That Lasts For Eternity 

Tôi muốn yêu thật lâu một người
= I want a love that lasts for eternity
Để đôi bàn tay khẽ dắt nhau qua tháng năm dài
= Hands intertwined leading us to our charmed life
Tôi muốn yêu thật lâu một ai đó thôi
= I want an abiding love for a certain someone
Để môi hôn kia tìm nhau, kệ ngày trôi
= Lips yearning for a touch, days frittering away
Gửi cho em một trời nhớ thương
= Send your way a sky steeped in longing
Gửi cho em nắng ấm khi gió đông đang về
= Send your way balmy sunshine amidst wintry gusts
Từ nay chẳng còn bão giông ta sẽ tìm nhau
= Riding out all storms, we’ll seek each other
Từng đoạn yêu thương viết tiếp không còn dở dang
= Pick up the incomplete love-filled verses 
Hắt hiu đấy những nốt buồn
= Blue notes sprinkled all over
Gọi nắng kia về để hôn lên đôi môi em
= Summon the rays on your sun-kissed lips
Em giờ vẫn đang ngoài kia vẫn chờ bình minh ghé qua
= You’re still out there hoping for the passing crack of dawn
Em giờ vẫn chút buồn vương hay vẫn ngây ngô hờn dỗi vu vơ khác thường
= You’re still tinged with sadness or wide-eyed innocence plus a sulk
Em giờ vẫn đang chờ tôi hay cùng ai kia say đắm bao câu chuyện vui
= You’re still waiting for me or have gotten wrapped in fulfilling romantic passion
Mai này dù thế giới ấy quên mất em… Vẫn có tôi
= Even if the memory of you were to be erased from the world tomorrow… You’d still have me

m the world tomorrow… You’d still have me

Share this:
Translate »