Năng lực thay đổi | Thành công hay thất bại là do đâu

Năng lực thay đổi mình có khả năng buông bỏ những thói quen cũ và cài đặt những thói quen mới [cài vào những thói quen mới nhắm vào  mục tiêu mới].

Đó là 1 trong những tư duy làm giàu, bí quyết thành công của hầu hết người giàu trên thế giới. Người nghèo là không có năng lực thay đổi, vẫn làm mọi việc theo cách cũ nên học làm giàu là học những tư duy tích cực, phát triển bản thân cao hơn ngày hôm qua.

Hãy tự hỏi bản thân để liên tục thay đổi làm mới mình mỗi ngày.

Mục tiêu phải SMART.

S = Specific = Cụ thể.

M = Measure = Đo lường.

P = Possible = Phải đạt được.

R = Reality = Thực tế.  

T = Time = Thời gian.

Trước khi làm năng lực thay đổi hay cần bổ sung cho năng lực thay đổi , đó là năng lực của sự tưởng tượng. Bạn có thể có được điều gì đó khi bạn biết về nó. Hầu hết nhiều người không đạt được điều gì đó trên cuộc đời, là vì họ không biết họ không biết điều mình không muốn đạt là gì. Ví dụ bạn mơ ước ngôi nhà của bạn thì bạn có thể tưởng tượng ra ngôi nhà của bạn. Tất cả mọi thứ điều nằm trong sự tưởng tượng hết.


Tất cả mọi thứ đều nằm trong tưởng tượng hết . Mọi thứ được kiến tạo 2 lần : 1. Trong tâm trí 2. Trong thực tiễn.


Có trong đầu; thì mới có được trong tay. Bạn biết điều mình muốn là gì, biết rõ điều mình muốn. 

Tại sao bạn vẫn nghèo? Thành công hay thất bại là do đâu (Video: Phạm Thành Long Official)

Năng lực thay đổi là khả năng buông bỏ thói quen cũ và làm theo những cái mới chưa từng bao giờ làm để thưc hiện những mục tiêu mới. Đó là 1 trong những tư duy làm giàu, bi quyết thành công của hầu hết người giàu trên thế giới.


Người nghèo là không có năng lực thay đổi, vẫn làm mọi việc theo cách cũ nên 
học làm giàu là học những tư duy tích cực, phát triển bản thân cao hơn ngày hôm qua. Hãy tự hỏi bản thân để liên tục thay đổi làm mới mình mỗi ngày.

Share this:
Save on your hotel - hotelscombined.com
Translate »