1. Luật hấp dẫn (đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, những người cùng suy nghĩ, cùng quan tâm giống nhau.v.v.sẽ hấp dẫn, nối kết với nhau)

2. Luật tập trung (những gì tập trung vào những gì nhiều sẽ xuất hiện nhiều. Tập trung vào tích cực, tích cực tới, tập trung vào làm giàu, nghe nhiều tư duy làm giàu.v.v.)

3. Luật nhân quả (công bằng, tất cả những gì nhận được kết quả hôm nay là cái nhân gieo trước đó. Chịu trách nhiệm cho kết quả. Trồng cây táo, có quả táo. Gieo gì nhận nấy.)

4. Luật cân bằng (bạn sẽ nhận lại những gì bạn cho đi. Giá trị bạn cho đi, bạn sẽ nhận lại số tiền tương đương.Bạn muốn có nhiều tiền, bạn mang giá trị  thật nhiều cho người khác. Ví dụ hơn 2 tỷ người sử dụng dịch vụ/sản phẩm/website của Google, FB thì FB, Google nhận được hàng tỷ đô la – lợi nhuận)

5. Luật nhất quán (con người là kết quả thói quen. Bạn đối xử 1 người (A) thế nào thì bạn  sẽ đối xử người khác (B,C,D…vv..) cũng như thế. Thói quen rất quan trọng, thói quen làm bạn giàu lên, hạnh phúc lên, làm giàu lên hay thói quen làm bạn giảm). Khi lòng tham gia 1 công việc A 100% (trong căn phòng) thì ở ngoài đời cũng tham vào vào công việc B 100%.

6. Luật trong ngoài (tất cả thế giới bên ngoài do thế giới bên trong của chúng ta. Thế giới bên trong của tôi tạo ra thế giới bên ngoài của tôi. Ý thức tự tạo cuộc sống của mình, đều do thế giới bên trong mình, khi thay đổi thế giới bên trong bạn thân, thế giới bên ngoài thay đổi).

Thế giới bên trong HÒA HỢP với 6 quy luật nghĩa là Ý thức, Hiểu rõ 6 quy luật và khéo áp dụng vào cuộc sống. Cuộc sống bên trong ta thay đổi và bên ngoài thay đổì và sự giàu có sẽ tới. Bên trong giàu, bên ngoài giàu.

 


Sau khi nắm vững 6 quy luật làm giàu. Xem Thêm VIDEOS – tư duy làm giàu
Nghĩ Giàu Làm Giàu [KHOA HỌC LÀM GIÀU] – Napoleon Hill & Charles H. Cranford – P1 (Video: Bùi Văn Tươi)

   

Nghĩ Giàu Làm Giàu [KHOA HỌC LÀM GIÀU] – Napoleon Hill & Charles H. Cranford – P2 (Video: Bùi Văn Tươi)

Nghĩ Giàu Làm Giàu [KHOA HỌC LÀM GIÀU] – Napoleon Hill & Charles H. Cranford – P3 (Video: Bùi Văn Tươi)

Share this:
@ 2020 TN InfoWay