Những người Việt sống ở khu Trường Bình thuộc Đại Việt xưa nhưng đã bị cắt cho Trung Quốc  vào thời Pháp thuộc, gần 600 năm nhưng vẫn giữ được giọng nói, bản sắc. Thật đáng ngưỡng mộ. Toàn Trung Quốc có gần 30 000 người Kinh. Người Kinh (người Việt), hay dân tộc Kinh (chữ Hán: 京族, bính âm: jīngzú, Hán-Việt: Kinh tộc) là một trong số 56 dân tộc được công nhận tại Trung Hoa. Người Kinh Tam Đảo (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).  Tam Đảo cách cửa khẩu Móng Cái của Việt Nam chừng 25 km) hay Kinh tộc Tam đảo (chữ Hán: 京族三岛, bính âm: Jīngzú Sàndăo) là tên gọi đặc trưng được dùng để chỉ cộng đồng thiểu số người Việt (còn gọi là người Kinh) di cư theo đường biển từ miền duyên hải của Việt Nam vào đầu thế kỷ 16 đến định cư trên ba hòn đảo (Tam Đảo) nhỏ là Vạn Vĩ (Wanwei), Vu Ðầu (Wutou) và Sơn Tâm (Shanxin).

[VIDEOS: Kinhnamese]

Người Kinh ở Trung Quốc – Part-1

 

Người Kinh ở Trung Quốc – Part-2

 

Người Kinh ở Trung Quốc – Part-3

 

=========================================

Người Kinh Tam Đảo  (Video: Vũ Quốc Văn)

Share this: