(Video: Francis Hung – Corporate Master Trainer)

 

18 điều có thể bạn chưa biết về di truyền (ADN) (Video: Xét nghiệm ADN)

 

ARN dịch mã và phiên mãVietsub Full HD (Video: Tuấn Hải Vũ)

Quá trình dịch mã và phiên mã ở ARN Quá trình tổng hợp Prôtêin từ ADN

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »