Bất chấp đại dịch, sinh viên Việt Nam đến Mỹ học vẫn đứng hàng thứ 6 thế giới

Một báo cáo mới công bố của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) cho thấy số lượng sinh viên Việt Nam đăng ký học tại các trường đại học Hoa Kỳ vẫn đứng hàng thứ 6 trên toàn cầu, bất chấp tình trạng đại dịch đang diễn ra khiến số lượng tuyển sinh quốc tế

Share this:
@ 2020 TN InfoWay
Translate »