Pfizer và BioNTech thử nghiệm lâm sàng vaccine đặc hiệu chống Omicron

25 tháng 1 2022 BBC

Man with mask coming off face

NGUỒN HÌNH ẢNH,PA MEDIA

Hai hãng dược Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) cho biết họ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng COVID-19 đặc hiệu chống biến thể Omicron.

Nghiên cứu mới khuyến cáo phụ nữ mang thai tiêm vaccine Covid-19

Các loại thuốc chữa trị Covid hiệu quả hoạt động ra sao?

Nghiên cứu sẽ đánh giá tính an toàn, khả năng dung nạp và mức độ đáp ứng miễn dịch của vaccine, ở cả dạng liều chính và liều tăng cường, ở 1.420 người lớn khỏe mạnh từ 18 đến 55 tuổi.

Nghiên cứu được chia thành ba nhóm:

Những người tham gia trong nhóm đầu tiên đã nhận được hai liều Pfizer ít nhất 90 đến 180 ngày trước khi nghiên cứu. Họ sẽ nhận được một hoặc hai liều vaccine đặc hiệu Omicron.

Những người tham gia trong nhóm thứ hai đã nhận được ba liều Pfizer ít nhất 90 đến 180 ngày trước khi nghiên cứu. Họ sẽ nhận được một liều Pfizer hiện tại hoặc loại đặc hiệu Omicron.

Những người tham gia trong nhóm thứ ba chưa nhận được bất kỳ loại vaccine Covid-19 nào. Họ sẽ nhận được ba liều đặc hiệu Omicron.

>>Đọc tiếp

Share this:
Translate »