(Video: Trần Việt Quân) 

========= 

Tuyệt Chiêu Chọn CHỒNG TỐT

"Nếu một bên 4 điểm tìm người 5 điểm, nếu 8 điểm tìm người 9 điểm".
Nếu 4 điểm tìm người 7 điểm thì khó khăn, nên phát triển bản thân để tăng điểm lên(ví dụ từ 4 lên 6 điểm, và hợp với người 7 điểm, cùng điểm 7 càng tốt). 

Đồng thanh tướng ứng, đồng khí tương cầu hay Lực Hấp Dẫn. Tươi vui, tích cực gặp người(hút) người tích cực, vui vẻ.v.v..Và có những lúc không nên thụ động chờ đợi người khác phái đến mới mình với điểm cao lý tưởng mà biết vun đắp để cả 2 cùng "đồng thanh".

Share this: