Phương pháp học tốt và đạt điểm cao (Straight A’s/4.0 GPA)

MÌNH ĐẠT ĐIỂM TUYỆT ĐỐI THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ NHƯ THẾ NÀO?

Lời khuyên:

1/Học cho mình (không học vì điểm số, không học cho người khác)

2/Luôn luôn lập kế hoạch

3/Tập trung 100% bài giảng

4/Ghi chép bài giảng có hệ thống (viết tay cùng 1 cuốn số)

5/Đọc tài liệu hiệu quả (đọc nhanh, đọc lướt nắm tổng quát, sau đó quay lại đọc chi tiết nếu cần)

(Video: The Present Writer)

Share this:
Translate »