RICH HABITS – THÓI QUEN THÀNH CÔNG CỦA NHỮNG TRIỆU PHÚ TỰ THÂN

Rich Habits – The Daily Success Habits of Wealthy Individuals

—————–

ICH HABITS – THÓI QUEN THÀNH CÔNG CỦA NHỮNG TRIỆU PHÚ TỰ THÂN  – Tác giả Thomas Corley (Video: Tu sach nho)

Phần I: Hiểu về thói quen Phần II: Các thói quen giàu có

Share this:
Translate »