(16/05/2019)

 

San Francisco, bang California, trở thành thành phố đầu tiên ở Mỹ cấm cảnh sát dùng công nghệ nhận dạng gương mặt.

 

Share this: