Trên xe buýt chật ních giữa giờ cao điểm
 , 1 cô gào kêu lên:
 -Này anh bạn trẻ, cứ mỗi
 lần xe dừng bánh là anh lại
 áp chặt vào tôi, lần thứ 3 rồi đấỵ
 – Nhưng xe chật thế này thì tôi
 có thể làm gì được ?
 – Thì anh cứ ….làm gì mà chẳng được

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »