(Video: Quynh Huong Le Do)

Những ai trên biểu đồ có 1 con số 2 (2) thì người đó có mức độ trực giác cơ bản. Ở nữ vì bản chất nhạy cảm sẵn có nên chỉ cần 1 số 2 là đủ nhưng với phái nam thì nó chưa đủ để cho trực giác phát triển. 

Người có 2 con số 2 (22) tính nhạy cảm cân bằng. Trực giác của những người này cực đáng tin cậy, với độ chính xác cao.

Người có 3 số 2 (222) trong Biểu đồ ngày sinh thường bị nhạy cảm quá mức. Những người này hay bỏ nhiều thời gian chìm đắm trong thế giới riêng của mình, qua đó lộ ra vẻ đơn độc mà nếu để lâu, dần dà phát triển thành sự cô độc.

Người có 4 số 2 (2222) thường là những người cực thiếu kiên nhẫn. Trực giác của họ trở nên kém tin cậy khi họ diễn dịch sai quá nhiều, và họ có khuynh hướng đặt lòng tin nhầm người. Họ thường phản ứng thái quá khi gặp các tình huống và hay trở nên nhẹ dạ, không cân bằng về mặt cảm xúc.
 

Share this: