(Video: Quynh Huong Le Do)

Những người có một số 3 (3) thường có trí nhớ rất tốt và lâu dài. Con số 3 duy nhất này giúp người sở hữu nó giữ được sự nhanh nhạy trong hoạt động trí não. Họ là những người rất linh hoạt và thường sống khá tích cực.

Những người có 2 con số 3 (33) độ nhạy về phần trí não sẽ được nhân đôi.

Họ dễ trở nên giàu trí tưởng tượng và tăng khả năng văn chương. Những người có ba con số 3 (333) có mức bén nhạy của tâm trí chạy quá xa về hướng tưởng tượng, khiến những người này thường mất liên kết với thực tế, dẫn đến cuộc sống đơn độc.Họ thường tập trung nghĩ về những điều tương lai và hay mường tượng ra những cảnh tượng lạ lùng, và họ thường khó tập trung vào hiện tại hay vào mối quan hệ đang có với những người xung quanh.

Share this: