(Video: Quynh Huong Le Do)

Những người có một số 5 (5) trong Biểu đồ ngày sinh, người ta sẽ có cơ hội tốt nhất đạt được một cá tính cân bằng. Người con số này thể hiện rất tốt trong việc kiểm soát cảm xúc, bởi nó đảm bảo sự nhạy cảm với cuộc sống ở mức vừa phải.

Những người có hai số 5 (55) trong Biểu đồ ngày sinh thường được nhận dạng bởi tính căng thẳng, thể hiện ra bên ngoài bằng đôi mắt nhìn trừng và đôi lông mày hay nhíu lại. Quyết tâm được sắt lại tạo cho họ một vẻ rất tự tin, mà đôi khi mạnh hơn thực tế. Khi họ trưởng thành, tính tự tin này nếu không có ý thức kiểm soát dễ bị phát triển thành tính tự tôn, và họ cảm thấy khó chịu được những vấn đề về tình cảm/cảm xúc, về nghề nghiệp hay gia đình.. vốn thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong cuộc đời họ.

Những người có ba số 5 (555) trong Biểu đồ ngày sinh, được thể hiện trong tính cách cách người có hai con 5 nhưng nhân mạnh lên. Những kiểu căng thẳng cảm xúc như vậy có thể rất khó để thu xếp. May mà rất rất hiếm người sinh ra vào khả năng này.

Những người có bốn con số 5 (5555) trong Biểu đồ ngày sinh, thường thể hiện ở tính cách căng thẳng dữ dội thường tồn tại trong người chủ nhân cụm số này, khiến cho họ gặp các vấn đề về sức khỏe có liên quan đến vùng bụng. Những người này cũng dễ gặp tai nạn và thường ở trong trạng thái stress cao độ.

Share this: